قمار خطرناک سازمان اطلاعات سپاه (ساس) در سوریه

مهرداد شاکری

 

دوبار حمله جنگده های اسراییلی به پایگاه های نظامی سپاه قدس در سوریه و انهدام انبارهای تسلیحاتی و موشکی سپاه در سوریه و کشته شدن تعداد زیادی از پاسداران و شبه نظامیان طرفدار سپاه در سوریه در یکی دو دهه گذشته بی سابقه توصیف می شود.

این دوحمله با موفقیت کامل برای ارتش اسرائیل همراه بوده است.

ارتش اسرائیل به پشتوانه سازمان اطلاعات اسرائیل موساد موفق به شناسایی و انهدام مواضع سپاه قدس در سوریه نموده است.

سکوت سپاه پاسداران و پاسخ ندادن به این حملات در اذهان عمومی حکایت از ضعف و ترس سپاه پاسداران ایران دارد.

اما این همه ماجرا و واقعیت ماجرای مزبور نیست.

سپاه پاسداران با هدایت ساس دست به یک قمار خطرناک زده است.

رهبر ایران نیز با خشنودی کاملا در جریان این قمار بزرگ سپاه قرار دارد.

قماری که سپاه در حال انجام آن است دادن گرای پایگاه ها و انبارهای تسلیحاتی سپاه قدس در سوریه توسط عوامل خود به موساد می باشد.

سپاه در حال به اشتباه محاسباتی انداختن اسرائیل می باشد.

قماری که میتواند به منجر به نابودی ایران شود.

در روزهای آتی اطلاعات فوق محرمانه این قمار بزرگ را با شما مردم عزیز ایران در میان خواهیم گذاشت.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما