چشم‌انداز سیاست خارجی ایران مبهم است

سعید برزین

 

از یک سو روحانی و ظریف علاقمند به تنش‌زدایی و مذاکره برای برجام ۲ و برجام ۳ با کدخدای آمریکایی هستند.

 

و می خواهند برپایه تنش‌زدایی اقتصاد را بازسازی کنند.

 

از سوی دیگر، آقای خامنه‌ای و سپاه خواهان ادامه دشمن‌ ستیزی‌اند.

 

می گویند: “تضاد ایران با آمریکا و اسرائیل ذاتی و قهرآمیز است.

 

و، افزون بر آن، ایران در منطقه دست بالا را دارد.

 

و می تواند تحریم‌ جدید را تحمل کند.

 

پس باید با همین فرمان پیش رفت”.

 

این دو جناح به اندازه کافی قدرت ندارند که حرف خود را بر دیگری تحمیل کنند.

 

مبارزه آنها جدی است و تاثیر آن در چند ماه آینده تعیین کننده خواهد بود.

 

معلوم نیست ایران بتواند ترفندی در قبال برنامه موشکی و منطقه‌ای خود ارائه دهد که از تحریم جدید بپرهیزد.

 

و معلوم نیست ایران ، اسرائیل و عربستان بتوانند خط قرمزی مشخص کنند که مانع درگیری شود.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما