پس نظام به کدام خواسته های ملت قرار است پاسخ مثبت دهد؟

سید نادر آموزگار

 

نه به طرح آشتی ملی

نه به طرح رفراندوم

نه به تلگرام

نه به لغو حجاب اجباری

نه به حضور زنان در استادیوم ها

نه به گفتگوی مستقیم برای حل مشکلات با آمریکا

نه به انتخابات آزاد

نه به لزوم استقلال قوه قضائیه

نه به لزوم ملی و فراجناحی بودن صدا و سیما

نه به لزوم غیر سیاسی و اقتصادی بودن سپاه

نه به رفع حصر

نه به پایان دادن به خاصه خواری روحانیت از بودجه سالانه کشود

نه به اخطار به ائمه ی جمعه ای که به مردم فحاشی می کنند

و …..

 

نگام ، ناگفته های ایران ما