توطئه توهم نیست ، نظام ایران زیر نظر جاسوسان آمریکا و اسرائیل و روسیه اداره می شود‌

 

راه سبز امید

 

هر چه می گذرد به این باور بیشتر ایمان می آورم که نظام ایران زیر نظر جاسوسان امریکا و اسرائیل و روسیه اداره می شود‌.

 

و سر رشته همه کارها به دست آنهاست و توطئه مشترک استکبار جهانی و استبداد داخلی بر علیه موجودیت و وحدت و هویت فرهنگی و تاریخی ملت ایران یک واقعیت موجود و آشکار و غیر قابل انکار است.

 

و توطئه جهانی بر علیه ملت ایران نه تنها توهم نیست بلکه یک واقعیت مبرهن است.

 

و انکار آن توسط ساده اندیشان و مغرضان خود یک توهم و توطئه است‌.

این هم دلیلی دیگر بر این ادعا:

همسر و پسر سعید امامی آن قصاب معروف وزارت اطلاعات و عامل قتل های زنجیره ای بعنوان نماینده سازمان سازمان باصطلاح مردم نهاد دفاع از قربانیان خشونت از امریکا ویزای ورود می گیرند و برای شرکت در یک کنفرانس حقوق بشری به آن کشور سفر می کنند.

و این سازمان تحت پوشش اطلاعات سپاه از سازمان ملل برای حمایت از فعالیتهای حقوق بشری و حمایت از خانواده های قربانیان خشونت در ایران بودجه هم می گیرد!!!!!

این در حالی است که بسیاری از ایرانیان مقیم آمریکا و دانشجویان ایرانی و خانواده های انها از گرفتن ویزای ورود به امریکا منع شده اند‌ و بخاطر ممنوعیتهای اعمال شده توسط ترامپ برای ورود ایرانیان به امریکا گاهی بین اعضای یک خانواده ایرانی جدایی افتاده و مادری از دیدار فرزند خردسالش محروم شده و آنها از هم جدا افتاده اند‌.

گفته شده سعید امامی ملعون آن قدر به بیت رهبری نزدیک بود که خانواده رهبر را در سفرهای خارجی همراهی می کرد.

 

او تا انجا به مرکز قدرت نزدیک شد که خط دهنده اصلی سیاست های امنیتی و نظامی و فرهنگی پشت پرده نظام گردید.

 

او بنا به دستور و یا بطور خودسرانه شروع به تصفیه فیزیکی روشنفکران منتقد نظام کرد اما پس از لو رفتن قضیه ، رهبر او را عامل نفودی اسرائیل خواند.

همسر او برای اعتراف به جاسوسی ظاهرا تحت شکنجه قرار گرفت حالا او به نمایندگی از طرف یک سازمان باصطلاح غیر دولتی و مردم نهاد تحت پوشش اطلاعات سپاه به امریکا سفر کرده است.

هر چه می گذرد بر این باور قلبی خود  سخت تر می شوم که ایران ، دشمن آمریکا و اسرائیل نیست و دشمنی بین آنها امری صوری و مصلحتی است و ایران بیشتر یک کشور تحت سلطه آنهاست و زیر نظر جاسوسان و عوامل نفوذی آنها اداره می شود.

کار شیطان ، فریب انسان و نفوذ در او و قرار دادن وی تحت امر و سلطه و اراده خویش است.

 

نظام ایران که روزی آمریکا را شیطان اکبر می نامید دیری است که به دلیل دور شدن از آرمانها و اهداف و ارزشها واصول اولیه خود توسط عوامل نفوذی شیطان تحت سلطه آن قرار گرفته و ملت ایران را به سمت نابودی و سقوط در جهنم پیش می برد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما