ترکیه گروه دیگری از مهاجران غیرقانونی افغان را به کشورشان بازگرداند

نگام ، بین الملل _ ترکیه ۳۲۴ مهاجر افغان را که از راه‌های غیر قانونی وارد کشور شده بودند را به کشور خود بازگرداند.

 

به گزارش تی آر تی فارسی ، گروه ۳۲۴ نفری مهاجران افغان که به صورت غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند، پس از تهیه مدارک سفر در مرکز استرداد موقت مهاجران حارماندالی در شهر ازمیر با هواپیمای چارتر به افغانستان بازگردانده شدند.

این افراد که در استان ازمیر شناسایی و دستگیر شده بودند پس از طی مراحلی در اداره‌های امور مهاجرتی این استان‌ها، توسط نیروهای ژاندارمری به فرودگاه عدنان مندرس ازمیر منتقل و از آنجا نیز به کابل، پایتخت افغانستان بازگردانده شدند.

گفتنی است مقابله با موج مهاجرت پناهجویان افغان اخیر از راه‌های غیرقانونی به ترکیه آمده افزایش یافته و این افراد پس از تهیه مدارک سفر در مرکز استرداد موقت مهاجران نگهداری و با هواپیمای چارتر به کشورشان بازگردانده می شوند.