آقای روحانی روزه سکوتت را بشکن و رسما بگو فیلترینگ بر اساس حکم حکومتی انجام شده اگر واقعا محرمانه نداریم

حسین رزاق

آقای ر‌وحانی همه میدانیم فیلترینگ با حکم سفارشی بوده اما روزه سکوتت را بشکن و رسما بگو فیلترینگ بر اساس حکم حکومتی انجام شده اگر واقعا محرمانه نداریم !
روحانی بالاخره روزه سکوتش را نیم بند شکست و در اینستاگرامش نوشت که دولت کاملا مخالف فیلترینگ است و با هشتگ محرمانه نداریم و حکم سفارشی نوشته که اگر تصمیمی در عالیترین سطح کشور گرفته شده باید مردم در جریان باشند.
خیلی هم خوب اما روحانی یا باید روزه‌ی سکوتش را کاملا بشکند و علنا به مردم بگوید که چه کسی پشت بسیاری از ماجراهاست یا با همین ایما و اشاره‌ها و بقول معروف “گفتار درمانی” فقط گاه‌گداری یک مسکن بزند و جامعه را درگیر آمپول بازیهای خود نگه دارد تا روزیکه ذره ذره پشتوانه‌ی مردمی‌اش را حتی در میان ماله کشها هم از دست بدهد و یک سرمایه عظیم اجتماعی را براحتی نابود کند.
نمیشود انکار کرد که اینروزها در جامعه یک مقاومت بینظیر مدنی و در جریان فیلتر تلگرام بوجود آمده و اکثریت مردم دنبال راهکاری برای ماندن در تلگرام فیلترشده هستند و به پیام‌رسانهای حکومتی اعتماد نمیکنند. مبارزه‌ی منفی‌ای که هیچ کنش سیاسی اجتماعی‌ای نمیتوانست چنین واکنشی را بر بی‌انگیزد و درعین حال بهترین فرصت طی یکسال گذشته را برای روحانی پدید آورد تا صریح و بی پرده با مردم حرف بزند و از دلایل اصلی نابسامانی های کشور و به سرانجام نرسیدن وعده هایش سخن بگوید؛ از دلیل اصلی عدم رفع حصر که کلیدش در جیب چه کسی است!؟ از انسداد در سیاست خارجی که ظریف را وادار کرده حرفهائی بزند تا از زبان یکنفر مورد تشویق قرار بگیرد تا اینکه برای مردم قهرمان ملی بعداز برجام باشد، از اینکه چرا دلار اینقدر افسار پاره کرده و چرا کسی که برای روسری دوساعت خطبه میخواند اینبار نمیخواهد خودش را جای کسی بگذارد و یغه اش را پاره کند!
روحانی خیلی حرفها دارد بزند اما نه در لفافه و هزارتوی صفحات مجازی!
در این فرصت کم نظیری که دوباره پیش آمده یا آقای رئیس جمهور سکوتش را میشکند یا باز فرصت سوزی میکند که اینبار سرنوشتش بدتر از احمدی‌نژاد نباشد قطعا بهتر نخواهد بود.