از سردار سپه تا سردار سپاه

راه سبز امید

اگر به این تیتر حسین بازجو در روزنامه کیهان دقت کنید او دارد درست میگوید.

آمریکا و اسراییل و روسیه و عوامل داخلی شان که حسین شریعتمداری در راس آن ها می باشند به دنبال راه اندازی یک کودتای خزنده و براندازی دولت روحانی و سرکار آوردن یک دولت نظامی هستند.

دولتی که خودش با پای خودش از برجام خارج شده و با دست خودش انرا آتش بزند.
همانطور که سفارت عربستان را آتش زدند و با این اقدام مثلا شجاعانه و انقلابی خود، کار امریکا و اسراییل و عربستان را راحت و تکلیف اروپاییها را در رابطه با برجام یکسره کنند.

تلگرام بازی و بستن فضای مجازی و کودتای ارزی و پیدا شدن یکباره جسد مومیایی رضا شاه بعد از چهل سال پازلهای یک کودتای نطامی بر علیه دولت روحانی هستند که یکی یکی در حال چیده شدن در کنار یکدیگر هستند.

می خواهند نارضایتی از دولت روحانی را در جامعه به نقطه اوج برساند و مردم را بصورت آتش به اختیار با شعار بر علیه دولت به خیابان بکشانند و بعد این جریان مردمی کور را به سمتی که خود میخواهند هدایت کنند.
همان کاری که در کودتای نافرجام دیماه قصد انجامش را داشتند و نتوانستند و دوباره میخواهند ان را تست کنند.

در حالی که دشمنان خارجی در حال تدارک جنگ برای براندازی نظام و راه اندازی جنگ داخلی در ایران و تجزیه کشور هستند با بصیرتها در داخل در فکر براندازی دولت روحانی و خروج از برجام و موروثی کردن ولایت فقیه و عبور از جمهوریت و تبدیل ان به سلطنت مطلقه هستند.
غافل از آنکه براندازی دولت روحانی برابر با براندازی نطام و سقوط کشور است.

آن ها با علم به اینکه وجدان جمعی و ذائقه جامعه ما به رضا شاه به دیده احترام می نگرد لذا می خواهند با شبیه سازی بین سردار سپه با سردار سپاه یک سپاهی را بعنوان منجی ملت به ریاست دولت بگمارند.

موفقیت کودتا گران بستگی به آگاهی و سرعت عمل مردم در این شرایط حساس و ایستادگی آنها در کنار رییس جمهور منتخبشان دارد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما