حسین طائب مسئول بزرگترین دزدی دریایی هسته ای در سال ۲۰۰۳

 

مهرداد شاکری

 

یک کشتی حامل سانتریفوژ که به مقصد لیبی بارگیری شده بود، اواسط سال ۲۰۰۳ میلادی گم شد.

این کشتی پس از بارگیری در مالزی قرار بود از طریق دوبی به لیبی برود، اما محموله آن هرگز به لیبی نرسید.

محموله کشتی گم‌شده، بخشی از قرارداد تحویل ۱۰ هزار سانتریفوژ را تشکیل می‌داد که قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی، سفارش داده بود.

عبدالقادرخان، پدر بمب اتمی پاکستان، سفارش‌دهنده محموله بوده وشرکتی در مالزی از سوی عبدالقادر خان ماموریت یافته بود که اجزای سانتریفوژها را در سراسر جهان بخرد و ترتیب ارسال آن‌ها را به لیبی بدهد.

سازمان اطلاعات سپاه با تجربه ای که از جذب یکی از افراد سابق ضدجاسوسی ایران در جابجایی یک محموله خاص بدست آورده بود ، ماموریت یافت که با همکاری سپاه قدس کار ربایش محموله این کشتی و انتقال آن را به عهده بگیرد.

در آن زمان حسین طائب چهره شناخته شده ای نبود.

اما وی توانست با همکاری در این پروژه و موفقیت در انجام آن زمینه به قدرت رسیدن خود در سازمان اطلاعات سپاه را به وجود بیاورد.

اگر امروز اختیارات حسین طائب فراتر از هر مسئول دستگاه اطلاعاتی کشور می باشد به لطف رانت های خاص اطلاعاتی عملیاتی می باشد که در سال های قبل اندوخته.

او از اسراری آگاه است که ادامه ی حیات اقتدارگرایان و دلواپسان در ایران و بر طبل جنگ کوبیدن های سپاه بخشی از آن اسرار است.

در روزهای آینده پرده از یکی از بزرگترین اسرار نظامی کشور برخواهیم داشت.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما