انتشار خبری مبنی بر تلاش برای سوء قصد به مرتضوی در زندان ؛ شکایت وکیل مرتضوی از سازمان ها ، تکذیب روابط‌عمومی سازمان زندان‌ها

نگام ، سیاسی _ شب گذشته خبری در برخی کانال های تلگرامی منتشر شد که سعید مرتضوی از سوقصد دیشب جان سالم بدر برده است اما در ادامه این خبر آمد که حال عمومی وی خوب است .

بر اساس این خبر منتشر شده وکیل مرتضوی از شکایت علیه مقامات زندان خبر داد .

انتشار دهندگان این خبر تاکید کرده اند چگونه ممکن است که ۳ نفر بتوانند به عمق مخوف ترین زندان ایران نفوذ کنند و هیچ ردی به جا نگدارند و هیچ دوربینی آنها را ثبت نکرده باشد ؟

مطابق این خبر اداعا شده که ممکن است این سوء قصد بدلیل ترس از افشاگری اطلاعات سری سیاسی و اقتصادی توسط مرتضوی صورت گرفته باشد .

در این خبر ادعا شده که وکیل مرتضوی این احتمال که این سوء قصد فقط یک اخطار و یا هشدار بوده را رد نکرده است .

 

احمد افروز روابط‌عمومی سازمان زندان‌ ها : به مرتضوی سوءقصد نشده است ، او در سلامت است

روابط‌عمومی سازمان زندان‌ سوءقصد به جان سعید مرتضوی در زندان را رد کرد.

به گزارش اعتمادآنلاین احمد افروز روابط‌عمومی سازمان زندان‌‌ها در گفت و گو با «اعتمادآنلاین» اخبار منتشر شده مبنی بر سوءقصد به جان سعید مرتضوی در زندان را تکذیب کرد.

روابط عمومی سازمان‌ها تاکید کرد هیچ نوع تنشی از زمان ورود مرتضوی به زندان تا به حال رخ نداده و او درسلامت است.

شب گذشته و صبح امروز اخباری مبنی بر سوءقصد به جان سعید مرتضوی در زندان اوین منتشر شده بود که احمد افروز، روابط عمومی سازمان زندان‌ها در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» این خبر را تکذیب کرد.