روزنامه جمهوری اسلامی: مجری تلویزیون را که مسئله اخلاقی داشت برگرداندید؛ بی‌مسئله‌ها را هم برگردانید

نگام ، فرهنگ و هنر _ روزنامه جمهوری اسلای با اشاره به بازگشت یک مجری تلویزیون که مساله اخلاقی داشت ، پس از ۵ سال ممنوع التصویری به لطف مدیریت جدید یکی از شبکه‌ها به اجرا از صدا و سیما خواست که بی مساله ها را هم برگردانید.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: یک مجری تلویزیون پس از ۵ سال ممنوع التصویری به لطف مدیریت جدید یکی از شبکه‌ها به اجرا برگشته است.

علت جلوگیری از فعالیت این مجری در تلویزیون مسائل اخلاقی بوده است!! امید است سایر افرادی که هیچگونه مشکل اخلاقی، اقتصادی و… در کشور ندارند نیز بتوانند از ممنوع التصویری خارج شوند و واقعاً صدا و سیما به یک رسانه ملی تبدیل گردد.