چرا بیت رهبری و سپاه بر طبل جنگ با اسرائیل می کوبد؟

مهرداد شاکری

 

اسرائیل ستیزی و دفاع از آرمان های فلسطین تنها ظاهر قضیه مخالفت ایران با اسرائیل است.

با توجه به بحث جانشینی رهبر ایران و برنامه ریزی سپاه و بیت رهبری برای جانشینی مجتبی خامنه ای به جای پدر و عدم استقبال داخلی و خارجی از این موضوع و احتمال بروز درگیری های بین جناحی در ایران بر سر جانشینی رهبری ، سردمداران نظام حاکم بر ایران به یک نمایش قدرت قوی نیاز دارد.

نمایش قدرتی که سطح تقدس رهبری را در جامعه آشفته ایران بالا ببرد.

با توجه به شعار رهبر مبنی بر نابودی اسرائیل در ۲۵ سال آینده و تحقق این پیشگویی جهت بالارفتن اعتماد مردم به نظام و رهبری و جانشین وی، ایران چاره ای جز رویارویی مستقیم با اسرائیل ندارد.

اما برای دست یافتن به این موضوع ، ایران نیازمند حمله پیشگیرانه اسرائیل به خاک ایران می باشد.

تمام تحرکات سه دهه اخیر در منطقه و حضور نظامی ایران در سوریه و عراق و لبنان و یمن و کشورهای دیگر طرحی ست برای وسوسه کردن اسرائیل به حمله نظامی به ایران.

حمله ای که حق دفاع را برای ایران مشروع می سازد و ایران قادر خواهد بود اسرائیل را آماج حملات موشکی خود قرار دهد.

این حملات قطعا با پیروزی مقطعی ایران همراه خواهد بود.

حملاتی که وعده رهبری را محقق میکند و از او بتی می سازد خداگونه.

جنگی که هدف نهایی اش تثبیت رهبری مجتبی خامنه ای به جای پدرش میباشد.

رهبری قرار است آن قدر مقدس شود که عامه مردم خود به استقبال جانشینی فرزند به جای پدر بروند.

بیت رهبری و سپاه چاره ای جز انجام این ریسک خطیر ندارد.

اما قطعا همیشه تحولات سیاسی و بین المللی آن چیزی نمی شود که نظام ایران می خواهد.

باید منتظر بود تا پایان این ماجرا را به چشم ببینیم.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما