طنز سیاسی : حاج زبل خان یا ملانصرالدین

راه سبز امید

 

حاج زبل خان همه جا حضور دارد.

زبل خان اینجا زبل خان اونجا زبل خان همه جا.

حاج زبل خان همه جا مشعول توزیع دلارهای نفتی و پول بی زبان ملت ایران است.

هر کجا پول بی صاحبی بر روی زمین مانده در گمرک توی کشتی توی کانتینر توی هواپیما توی سالن فرودگاه توی قطار توی اتومبیل توی چمدان توی صندوق کمک های هلال احمر توی جعبه کفش در ترکیه در دبی در موسکو در غزه بی شک این مال ملت ایران است که زبل خان انرا جا گذاشته است.
هر کجا آش است آنجا حاج زبل خان فراش است.

هر کجا بوی باروت می آید و جنگ و خونریزی و کشت و کشتار در جریان است پای او در میان است.

و هر کجا انتخابات است و بریز و بپاش می کنند و بوی کباب می آید آن جا هم رد پای دلارهای حاج زبل خان را باید جستجو کرد.

از عراق تا لبنان.

از مراکش تا مالزی.
در انتخابات لبنان این دلارهای ایرانی بود که حزب الله و متحدانش را پیروز کرد.

در انتخابات عراق هم باید دید حاجی از کدام لیست حمایت می کند؟

فعلا که حاج قاسم سلیمانی در نقش زبل خان اموال ملت ایران را مثل گوشت قربانی بین گروههای عراقی و سوری و لبنانی توزیع می کند.
پیروزی در همه جا با حاج زبل خان است .

تا دلار در حساب او هست او همه جا برای ایران پیروزی می افریند و دل آقا را شاد می کند.

این دلارها همه جا کارساز و مشکا گشا است به جز در ایران.

این تنها ملت ایران هستند که دلارهای نفتی کشورشان بر آن ها حرام است.

حکایت کارهای حاج زبل خان بیش از هر کس یادآور داستان های مرحوم ملانصرالدین است.