در شب لغو برجام دلواپسان گل و شیرینی پخش کردند

میثم بازیاری

 

در حالی که خروج آمریکا از برجام و تبعات احتمالی این عملکرد دولت امریکا بر زندگی عادی شهروندان ایرانی از همان لحظه نخست خروج ترامپ از برجام و برگشت تحریم های امریکا بر علیه ایران، بر زندگی مردم سایه افکنده است ، اما از نقاط مختلف ایران اخباری به جهان مخابره می شود مبنی بر خوشحالی دلواپسان داخلی در همراهی با خرسندی دلواپسان خارجی.

دلواپسان تندرو به تبعیت از برادران دلواپس خارج از ایران سرمست از شکست برجام به پایکوبی مشغولند.

آنان سایه شوم جنگ بر سر کشور را بهترین راه برای ادامه حیات خود می دانند.

سرمستانه از لغو برجام ، با خوشحالی نقل و نبات و شیرینی پخش می کنند.

نماز شکر به جا می آورند.

دندان تیز می کنند تا قطره قطره خون مردم ایران را بمکند.

 

و از ایران ویرانه ای بسازند تا کاخ های هوی و هوس و دنیا پرستی شان مجلل تر سر به فلک بکشد.

دلواپسان خوشحالند که دوباره کاسبی آنان سکه می گردد و به لطف بازگشت تحریم ها ، خزانه هایشان پر میشود از پول های حرامی که که در انتظارشان است.

دلواپسان، ابلیسند که بازگشت تاریکی را به پایکوبی نشسته اند.

مرگ نور را گرامی می دارند این کرکسان بی شرم.

خون باید گریست بر حال ایران…

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

One thought on “در شب لغو برجام دلواپسان گل و شیرینی پخش کردند

  • ۱۳۹۷-۰۲-۱۹ at ۱۰:۰۸ ب٫ظ
    Permalink

    این ادمهای جاهل واحساساتی مزه قطع صادرات نفت ایران را نچشیده اند.

Comments are closed.