آقای وزیر در وزارت دفاع چه خبر است ؟ ، فسادی عظیم در گوشه گوشه این وزارت خانه رخنه کرده است

مهرداد شاکری

 

در حالی که انتظار می رود وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از منظم ترین و بی حاشیه ترین ارکان دولت باشد و بلکه الگوی سایر ارگانهای نظامی کشور در تمام زمینه های کاری و اخلاقی باشد.

اما حال و روز وزارت دفاع قطعا این روزها خوب نیست.

فسادی عظیم در گوشه گوشه این وزارت خانه رخنه کرده است.

فسادهای مالی و اخلاقی

فساد استخدام های غیرقانونی و با سفارش

جناب آقای امیر حاتمی وزیر محترم دفاع لطفا پاسخ دهید :

استخدام بیش از ۱۰۰ نفر پرسنل جدید در وزارت دفاع و شرکت های تابعه آن بدون طی هیچگونه مراحل استخدامی قانونی و بدون در نظر گرفتن شایسته سالاری و حتی داشتن مدارک تحصیلی لازم ، و صرفا به دلیل آقازادگی و مرتبط بودن با ژن های برتر  فقط ۶ در  ماه گذشته چه معنایی می دهد؟

لطفا پاسخ دهید در وزارت خانه تحت امر شما چه خبر است؟

اگر قادر به کنترل مجموعه تحت امرتان نیستید لطفا کنار بروید.

این سرزمین به مردان قاطع و کاردان نیاز دارد.

این سرزمین سرباز می خواهد نه سرسپردگی به کانون ثروت و قدرت.

لطفا تامل کنید.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما