آیا ترامپ می تواند غلطی بکند !؟

محمدآزاد جلالی زاده

الف ” شعار اصلی انقلاب ۵۷ استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی بود یعنی حتی به ترتیب اولویت ها هم که باشد ، خواسته ی استقلال و آزادی مهم تر از جمهوری اسلامی بوده و در واقع جمهوری اسلامی پروژه ای برای اجرایی و عملیاتی شدن و استحکام دو مولفه ی استقلال و آزادی بوده است .

ب ” ۴۰ سال بعد از پیروزی انقلاب و بعد از همه فراز و فرودهایی که بر این سرزمین رفته است به عینه مشاهده می شود که اساساً فقط و فقط به ماندگاری به هر طریق ، جمهوری اسلامی اندیشیده شده و می شود،رکن استقلال و آزادی به کناری رفته اند ، به نیروهای منتقدی که اساساً برانداز نبودند و فقط به رویه های جاری انتقاد می کردند ، هیچگونه وقعی نهاده نشده و هر کدام از آنها از جبهه ملی و نهضت آزادی گرفته تا ملی مذهبی ها و اصلاح طلب های راستین دچار پروژه ی حذف شدند ،از سویی بخش جمهوریت با آموزه نظارت استصوابی چنان نحیف و ضعیف شد که هر یک از رییس جمهوران پس از اتمام دورانشان خود تبدیل به اپوزیسیونی جالب توجه می شوند و از آنسو ، بخش اسلامیت نظام با تعبیری غلیظ و متصلب به شیعی بودن آنهم شیعه ی ۱۲ امامی بودن و آن هم نیز شیعه ی ۱۲ امامی پیرو ولایت مطلقه فقیه بودن تقلیل یافت و به اهل سنت و دیگر اقلیت های مذهبی اساساً اجازه ی بازی در عرصه ی عمومی و اجتماعی داده نشد .

ج ” با خروج آمریکا از برجام ، مردم در مصاحبه ی از پیش تعیین شده در صدا و سیما از این می گویند که ترامپ هیچ غلطی نمی تواند بکند و بسیاری از مسئولان نیز با این ادبیات و یا شبیه آن ، ترامپ را دیوانه ، خُل وضع و بیمار دانسته که نمی تواند هیچ کاری بکند ، من با این ایده و ادبیات ساده انگارانه و شبه هیجانی سر موافقت ندارم و معرفی ترامپ و تیم همراهش با این ادبیات و از سویی رفتن به آغوش روسیه و چین دردی از ما دوا نمی کند چرا که اگر چه ترامپ در حال دوشیدن کشورهای عربی ست اما با نگاهی دقیق می توان فهمید همین کار را با ما هم چین و روسیه می کنند .

د ” نه تنها ترامپ بلکه اگر تمام دنیا علیه ما بایستند ، اگر در داخل وضعمان مناسب باشد یعنی ایران برای همه ی ایران و شهروندان ایرانی باشد و مهم تر از این مذهب و یا آن مذهب ، مهم ایران و ایران دوستی باشد و به همه اجازه ی حضور در فضاهای فکری و اجرایی داده شود و از نگاه صرفاً امنیتی کاسته شود و انتخابات کاملاً آزاد بدون نظارت استصوابی برگزار شود و با دنیا تعامل مناسب برقرار شود ، آری کسی نمی تواند بر علیه ایران و ایرانی غلطی بکند ، اما متاسفانه اوضاع تا ین لحظه چیزی غیر از این را نشان میدهد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما