در باب لغو برجام توسط آمریکا ، فرصت هایی که از دست رفت و فرصت هایی که هنوز وجود دارد

منصور رفیعی

 

اگر بخواهیم در باب لغو برجام فارغ از جهت گیری های سیاسی و بغض و کینه ها، منطقی صحبت کنیم باید بگوییم این اتفاق می تواند به اقتصاد کشور صدمه بزند و در نتیجه انتخابات سال آینده مجلس نیز به شدت تاثیر می گذارد.
دولت می توانست در مدت ۳ سال گذشته از فرصت برجام استفاده کند.
ما می توانستیم در این مدت صنعت،محیط زیست،سیستم بانکی خود را ترمیم کنیم و با سرمایه گذاری روی کالاهای خاص ایرانی و گرفتن بازار جهانی هزینه تحریم و خروج از برجام را برای آمریکایی ها بالا ببریم و با جلوگیری از ورود کالای قاچاق بازار اشتغال را رونق دهیم و رکود را از بین ببریم.
ولی در این مدت درگیری های سیاسی داخلی،عدم همکاری نهاد های خاص بخاطر حمایت از دولت سایه و رانت بازی موجود در تیم اقتصادی دولت روحانی و استفاده از مدیران سالخورده و کم توان و کم تحرک این فرصت را از ایران گرفت.
ولی هنوز هم می توان با استفاده از مدیران جوان و غیر رانتی و متخصص و ایجاد همدلی در بین نیروهای سیاسی از همه جناح ها و نیروها که وابستگی به بیگانه ندارند و اسلحه در دست نگرفته اند و کمک نهاد هایی که پتانسیل کمک به رونق اقتصاد را دارند از این بحران عبور کنیم.

ولی باید همه بدانیم که زود دیر می شود.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما