ماجراى اینترنت رایگان سروش و تلگراف قاجار تا حرف مفت / عباس بروجردی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – زمانى که ناصرالدین شاه دستگاه تلگراف را به ایران آورد مردم به این دستگاه تازه بی اعتماد بودند.

برای همین حکومت طرحى پیاده کرد که مردم یکی دو روزی پیام های خود را رایگان به شهرهای دیگر بفرستند مردم کم کم و با ترس برای فرستادن پیامهایشان راهی تلگرافخانه شدند! حکومت چند روزی را به این منوال گذراند و وقتیکه تلگرافخانه جا افتاد مخبرالدوله دستورداد بر سردرِ تلگرافخانه زدند از امروز حرف مفت قبول نمی شود! می گویند حرف مفت از آن زمان به زبان محاوره راه پیدا کرد…

حالا این حرف‌هاى مفت با اینترنت مفت در این پیام رسان هاى ناامن فقط همین اولش مفته؛ بعدا که خرشون از پل گذشت پولى میشه…

یه سلامى هم بکنیم به اون کانال هاى خبرى مزدور و خودفروش که تا چندماه قبل میگفتن سروش ناامنه و دست پشت پرده فیلتر تلگرامه و صداوسیما پشتشه و میخواد رسانه رو انحصارى کنه؛ حالا که جیبشون و شکم گندشون رو خوب پر کردن سروش شد پیام رسان عزیز و مهربان و مفید و مدام براش تبلیغ کردن به هر حال هرکس قیمتى داره دیگه.

لازم دونستن یادآوری کنم به #ارباب بصیرت #رهبر موقت که شما قبلا گفته بودید برجام را پاره کنند ما آن را آتش میزنیم اما با سخنرانی که کردید موضع خود را عوض کردید و برای سینه چاکهای خود صورت مسئله را عوض کردید البته که این حنا دیگر رنگی ندارد جز یک حرف مفت…

با توجه به تحرکات اخیر دلواپسان و کاسبان تحریم آنها در پی این هستند که بابک زنجانیهای دیگری راه بیاندازند تا جیبهای خودشان بی نصیب نماند و مدام بر طبل جنگ میکوبند تا درگیریهای بیشتری در منطقه به وجود بیاورند.

ایران اکنون کشوری مصرف کننده است با صنعتی خوابیده و تمام نیاز خود را باید از خارج وارد کند در شرایط تحریم چگونه می خواهید نیاز کشور را برطرف کنید؟؟؟

آمریکا ۱۸۰ روز به کشورهای دیگر مهلت داد،واقعا نگرانم که یک سال دیگر چه مشکلاتی گریبانگیر ایران خواهد شد.

آیا به این فکر کرده اید اگر جنگی در بگیرد فقط فقط ضررش متوجه مردم خواهد شد و قدرتهای بزرگ به دنبال بازار بزرگتری هستند تا بخواهند در مسابقه فروش تسلیحاتی از یکدیگر سبقت بگیرند.