افشاگری نگام از اولین دزدی هسته ای ایران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

 

مهرداد شاکری

 

همزمان با شروع جنگ ایران و عراق اطلاعات عملیات سپاه یکی از زبده ترین نیروهای اطلاعاتی و عملیاتی خود را در جهت فریب نهاد های اطلاعاتی عراق و نفوذ در بین سازمان مجاهدین به عراق اعزام نمود.

این فرد توانست با در اختیار گذاشتن اطلاعات سوخته نظر استخبارات عراق را به خود جلب کند.

البته در ابتدا استخبارات عراق چندین ماه وی را تحت شکنجه های مختلف قرارد داد و این فرد در راستای انجام ماموریت خود و در زیر شکنجه ها با وجود آسیب دیدن بدنی و نقض عضو طاقت آورد و تا پایان جنگ با استخبارات عراق همکاری می نمود.

پس از پایان جنگ وی توانست به ایران فرار کند و تبدیل به یکی از اعضا مهم سازمان اطلاعات سپاه گردد.

هم زمان با فروپاشی اتحاد جماهیرشوری وی با تشکیل یک تیم زبده اطلاعاتی امنیتی و صرف میلیاردها دلار در بین کارتل های مخوف اسحله شوروی سابق نفوذ نمود.

 

و توانست پس از خریداری ۳ عدد کلاهک هسته ای متعلق به شوروی سابق طی یک عملیات مشترک که با همکاری سازمان اطلاعات سپاه و ضدجاسوسی وزارت اطلاعات در خارج از کشور انجام گردید این سه کلاهک هسته ای را به ایران منتقل نماید.

وی هم چنین با خریدن تعدادی از دانشمندان هسته ای روسیه و کسب اطلاعات فوق محرمانه هسته ای ، پایه گذارساخت یکی از اولین سایت های هسته ای زیر زمینی ایران گردید.

سایت هسته ای زیرزمینی که هنوز هم مخفیانه به فعالیت مشغول است و از محرمانه ترین سایت های هسته ای و نظامی ایران در سه دهه گذشته می باشد.

در آینده بدون ذکر مشخصات با شما بیشتر از این سایت مخفی هسته ای و فعالیت هایش سخن خواهیم گفت.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما