طنز سیاسی : نامه ای به معلم فرزندم / داش فرید صلواتی

معلم فرزندم سلام .
دلم گرفته، خواستم با تو قدری درد دل کرده وچند نکته را به شما متذکر شوم .
معلم عزیز خواهشا به فرزندم نگو نباید ” مشروب ” بخوری !
او هنوز به سنی نرسیده است که بداند مشروب چیست .
به او نگو با نامحرم حرف نزن و بازی نکن! ونباید به بدنشون ” نگاه ” کنی !
هنوز متوجه بدن نامحرم نیست ! چشم و گوشش را باز نکن
فعلا او را نمی خواهم آگاه کنید که بدون عقد شرعی با کسی همبستر نشود !
هنوز به سنی نرسیده است که از حرفهای شما چیزی بفهمد !
به او یادآوری نکن به مادر و خواهرش تذکر دهد که بدون روسری جلو نامحرم ظاهر شوند
به فرزندم نیاموز زنها ” نصف ” مردها ارث میبرند
نگذار به زنها و مخصوصا مادرش یک جور دیگر نگاه کند و آنها را غیر خود تلقی کند
آنوقت یاد می گیرد که به مرور زمان حق مادر و همسرش را بخورد .
به فرزند داش فرید از ” دوری ” از زنها
از” بهشت و حوری و شهوت ،از جنس مخالف ؛هیچ نگو خودش عقل دارد و به مرور انتخاب می کند.
خواهش می کنم ذهن فرزند مرا از شهوت پر نکن.
به یاد دارید وقتی هم سن آنها بودیم گرفتار چه افکار همیشگی بودیم !
بدونِ هیچ راهی برای شناخت!
ما از جنس مخالف ” جدا ” افتادیم
به خاطر همین است که الان بلد نیستیم با جنس مخالف به خوبی رفتار کنیم.
دقت کردید تا چشممان به جنس مخالف می افتد ، ذهن مون و رفتارمون به چه سمت و سویی میره ؟
قاتل آتنا قربانی همین رفتارهای اشتباه که در ذهنش جا افتاده بود شد . او اولین و آخرین قربانی نخواهد بود .
متاسفانه برخی مربیان از ذهن ما ذهنیت ” انسانی ” نساختند !
ذهنیت ” ابزاری ” ساختند
ما را به کارهایی وادار کردند که نمیفهمیدیم!
فقط به ما گفتند آیه ها و احادیث را حفظ کن تا از شما امتحان بگیریم .
چقدر دردناک است که فرزند من و همکلاسیهایش باید ،نمازی از روی اجبار و بدون وضو بخواند تا در نمره انضباطش تاثیر داشته باشد.
تا کی باید ذهن ها را از این حرفها پر کنیم که هر چیز که اطرافمون خوبه ! «نعمت خداست»!
هر چیزی که بده ! «حکمت خداست»؟
به فرزند من فکرکردن بیاموز. بعد رهایش کن خود انتخاب کند.
به او نیاموز بعضی وقت ها می شود دروغ مصلحتی گفت.
یا بعضی مواقع فروختن انسانها بلامانع است .
منت کشی و جاسوسی را از ذهن فرزند من دور کن
از فرزند داش فرید آدم فروش نساز
از او انسانی پر از کینه و نفرت نساز
به فرزندم بیاموز به خاطر رسیدن به هر چیزی
ارزش ندارد که غرور، شرف، و همه چیزش را زیر پا بگذارد
به او بیاموز که هیچ خطایی بالاتر از دروغگویی نیست حتی اگر سرش بالای دار رود .
فرق صادقانه حرف زدن وعاقلانه حرف زدن را به او بیاموز
کاش حق الناس را در اندیشه های فرزند داش فرید جا می انداختید . تا حق الناس تنها گناه نابخشودنیست .
چقدر دلم میخواهد خنثی بودن و بی تفاوتی از ذهن فرزندانم دور شود. او را تربیت کن .
.اگر خواستی به او تاریخ بیاموزی اگر احساس کردی درون کتاب به دروغ تاریخ نگاشته شده خواهش می کنم اقلا هیچ نگو و آن دروغ را درون ذهنش جا نینداز . به جای آن برایش شعری از حافظ بخوان حقوق شرعیش اگر گناهی بود گردن من.
از او خدا ترس نساز ، خدا فهم بساز تا به خود بیاید.
و در آخر اینکه :
معلم عزیز باور داشته باش که روزی فرزند من شاید معلم فرزندان تو باشد ببین چه به او آموختی و کاری نکن روزی عذاب وجدان بگیری .
خودت را اسباب دست و بازیچه سیاستمداران و قدرت طلبان قرار نده همه اینها روزی چون کف روی آب محو خواهند شد .
تنها چیزی که ماندنی است تربیت و آموزش توست که آینده ساز این جامعه است .