زمان بمب و موشک سپری شده ، از دست دادن فرصت و خودداری از مذاکره در شرایط فعلی ، منجر به امضای قراردادی ننگین تر از ترکمان چای و گلستان خواهد شد

رضا میرنظام

 

همان زمان که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام کرد دنیای جدید دنیای موشکها و بمب ها نیست تاریخ مصرف موشکهای ما هم تمام شده بود حرفی که به حق و درست و در زمان مناسب بود اما نه تنها گوش شنوایی پیدا نشد که با اعتراض خواص هم روبرو شد.
دنیای جدید دنیای گفتگو و تعامل میباشد منابع انرژی و غذایی زمین رو به پایان و محیط زیست در معرض نابودی میباشد در این برهه از زمان تمام کشورها برای حفظ منافع ملی و امنیت عمومی ملت های خود سعی بر تعامل با دیگر کشورها دارند مثال و نمونه بارز آن کره شمالی به رهبری فردی کم سن سال است که حاضر نشد منافع کشورش را فدای جاه طلبیهای پیرمردان جنگ طلب و فسیل شده نظامی کند
او با زیرکی خاص طی چند سال اول حکومت خود یکی یکی این جنگ طلبان بدور مانده از تمدن و تکنولوژی را کنار زد تا بتواند در انتها بدون دردسر به هدف خود برسد عربستان مثال دوم آن می باشد و نیاز به توضیح ندارد.

در اینجا روی سخنم با دولتمردان حاکمان وقت ایران است که با تعلل ۴۰ سال است در حال وقت کشی هستند شاید بتوان ده سال اول انقلاب را به جهت جنگ و مسائل مربوط به انقلاب مورد اغماض و چشم پوشی قرارداد ولیکن از سالهای بعد توقع بر این بود که مسائل و افکار انقلابی دوران گذشته به فراموشی سپرده شده کشور با برنامه ریزی درست و هدایت هوشمندانه به سمت جذب منابع و پیشرفت سوق داده شود شاید با نیم نگاهی به حکومت کمونیست چین هم میشد درسهایی را فراگرفت.

به هر حال مقطع زمانی کنونی آخرین امتحان دولت و حکومت می باشد.

با ذکر مثال

عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد
گفتگوهای مورد درخواست دولت ترامپ اگر با اعزام یک هیئت با تجربه کارشناس حقوقدان و دلسوز با داشتن اختیارات تام موافقت شود می تواند کشور را از وضعیت بلاتکلیفی خارج کند و کشور ایران با افتخار به مانند دوران قدیم به جامعه جهانی بازگشته در جایگاه رفیعی که در شان کشور و ملت است قرار گیرد .
باز هم تاکید می کنم این آخرین فرصت است در صورت گذر اشتباه از این مرحله جدای از مسائل و مشکلات داخلی بدون توجه به هر دولت و حکومتی که در راس کار باشد در انتها باید قرار دادی امضا کنیم هزار مرتبه ننگین تر از ترکمانچای و گلستان

 

نگام ، ناگفته های ایران ما