بسته شدن صفحه سردار قاسم سلیمانی توسط اینستا گرام ؛ وقتی که در نقش سوپرمن در حال نجات دنیا بود

میثم بازیاری

 

صفحه اینستاگرامی سردار قاسم سلیمانی با انتشار یک پست که در آن قاسم سلیمانی در نقش یک سوپرمن کارتونی در حال ناک اوت کردن نتانیاهو بود به دلیل ترویج خشونت از دسترس خارج گردید.

نکته قابل تامل در این زمینه اضافه شدن توانایی سوپر من شدن به قابلیت های قبلی سردار سلیمانی می باشد.

تا پیش از این ، کرامات زیادی از ایشان نقل شده بود.

کراماتی نظیر ادعای طی الارض کردن.

ادعای نامیرا بودن و ضدگلوله بودن جسم ایشان.

ادعای نامرئی شدن و نفوذ در بین لایه های امنیتی پنتاگون بدون برجا گذاشتن هیچ ردپایی.

ادعای ارتباط با امام زمان.

و هزاران ادعایی که نشان می دهد شخصیت و توانایی ایشان بارها فراتر از امامان معصوم بوده و می باشد.

حال باید منتظر بود تا ببینیم دیگر چه کرامتی از  سردار نقل می شود تا جهانیان دوباره انگشت حیرت به دندان گیرند.

 

او که به نقل برخی اعجوبه قرن است و گویا  قرار است رو زبه روز بر کرامات آسمانی ایشان اضافه گردد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما