پیام دکتر بهشتی از تونل تاریخ به سید علی خامنه ای : طاغوت طاغوته چه تاج به سر چه عمامه به سر

میترا باستانی

 

دکتر سید محمد حسینی بهشتی در  بیست‌ و چهار اسفند سال پنجاه‌ و هفت در دانشگاه تهران سخنان جالبی بیان کرده که گویا پیامی است از تونل تاریخ به سید علی خامنه ای تا در آن چه که امروز بر سر ایران و ایرانی می آورد تجدید نظر کند :

 

طاغوت کسی است که تمام تکبر و بزرگ‌بینی در او جمع شده است.
طاغوت کسی است که خود را فراتر از قانون می‌داند و به هیچ‌کس پاسخگو نیست.
طاغوت کسی است که خود را عقل کل و دیگران را نادان می‌داند.
طاغوت کسی است که با زور و قلدری بجای مردم تصمیم می‌گیرد و مخالفانش را سرکوب می‌کند.
طاغوت هزارچهره است و می‌تواند در هر شکل و لباسی ظاهر شود.
طاغوت ممکن است با کراوات و ظاهری بسیار مدرن شود.
طاغوت ممکن است در لباس نظامی ظاهر شود.
طاغوت ممکن است در لباس پادشاهی ظاهر شود.
طاغوت ممکن است در همین لباسی که تن بنده است یعنی در لباس روحانیت ظاهر شود.
تعجب نکنید!
خلاصه باید بگم:
طاغوت طاغوته
چه تاج به سر
چه عمامه به سر

 

نگام ، ناگفته های ایران ما