قهرمان سازی قاسم سلیمانی تله ای برای رویارویی با اسراییل ، مسیری که در گذشته صدام هم در آن گرفتار شد

راه سبز امید

 

قاسم سلیمانی در حال طی کردن مسیری است که در گذشته صدام هم آن راه درنوردیده بود.

او هم اکنون در تله قهرمان سازی رسانه های اسراییلی گرفتار شده تله ای که تلاش جدی برای رویایی مستقیم او با اسراییل دارد

در گذشته هم رسانه های اسراییلی با تبلیغات مدام خود و شستشوی مغزی و انحراف فکری جوانان عرب از صدام چهره یک قهرمان ملی و رهبر ناسیونالیسم عربی و مبارز ضد صهیونیست و قدرت شکست ناپذیر ساختند.

تا جایی که صدام خودش هم دروغ های آن ها را باور کرد و نخست به ایران و سپس به کویت لشگر کشی کرد و با پای خوش به تله افتاد و به دست خود کشورش را نابود کرد و ملتش را به روز سیاه نشاند.

حالا همان ها با تبلیغات مدامشان از قاسم سلیمانی چهره یک سردار ملی و قهرمان شکست ناپدیر و سوپرمن و بتمن و مرد عنکبوتی ساخته اند تا حدی که او خودش هم باورش شده و در صفحه اینستاگرامی اش خودش را به شکل بتمن تصویر کرده.

دشمنان ملت ایران به وسیله‌ او نخست پای کشور ما را در باتلاق سوریه گیر انداختند و سرمایه‌های کشور ما را در یک جنگ نیابتی و فرسایشی به باد دادند.

و حالا می خواهند به وسیله او ایران را در یک جنگ رویاروی به مصاف آمریکا و اسرائیل و عربستان و کل دنیا ببرند.

و اروپا و چین و روسیه را در خروج از برجام با آمریکا همسو کنند.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما