دوباره ابن‌الوقتهای دلواپس دوره افتاده‌اند تا حقانیت خود و بصیرتشان را بر مبنای #گفت_شد به رخ بکشند / حسین رزاق

ایامی که متن برجام در کمیسیونهای مجلس بررسی میشد و بیلبوردهای مخالفت با آن شهر را پر کرده بود و خطیبان مستدام المنبر در نمازجمعه هر نقد و ناسزائی را حواله میکردند و دلواپسان پشت سر هم میتینگ‌‌‌های دلواپسیم و میلرزیم میگذاشتند، طلبه‌ای قمی همراه با اهل و عیال جلوی ساختمان مجلس چادر عَلَم کرد تا در مخالفت با برجام تحصن کند. تحصنی که فی‌الفور دلواپس معاشان برایش آغوش گشودند و چادر کنار چادر برپا شد تا عمله‌ی کسبه‌ی تحریم از مسابقه‌ی معاندت با برجام عقب نمانند. اما دقیقا نزدیکیهای نیمه شبی که صبح علی‌الطلوعش برجام را میخواستند به رأی بگذارند “وحید حقانیان” از دفتر آقای خامنه‌ای به جمع متحصنین رفت و صریحا اعلام کرد که “آقا” با هرگونه تجمعی بر علیه برجام شدیدا مخالف است. بیان همین جمله‌ی اولتیماتومی کفایت میکرد تا بساط متحصنین در چشم برهم زدنی جمع و اثری از دلواپسان نماند.

ماجراهای فردا صبح و تصویب ۲۰دقیقه‌ای و هول هولکی برجام و تماس اصغرحجازی با لاریجانی و ابلاغ نظر “آقا” مبنی بر تصویب بی‌چون و چرای برجام هم که اظهرمن‌الشمس است و کراراً و با راویان مکرر، نقل شده
حالا دوباره و پس از خروج قابل پیش‌بینی ترامپ از برجام که یکی از شعارهای جمهوری‌خواهان و از وعده‌های اصلی ترامپ به اسرائیل بود و حتی راننده خطی‌های شوش مولوی هم یکسال برای وقوعش لحظه‌شماری میکردند، و باتوجه به اینکه نظام هم گفته ماهم پیش‌بینی‌ میکردیم‌! دوباره ابن‌الوقتهای دلواپس دوره افتاده‌اند تا حقانیت خود و بصیرتشان را بر مبنای #گفت_شد به رخ بکشند.
.
نظام بازهم مشغول بازی دوگانه‌ای شده تا از یکسو برای قهرمانی در داخل برجام را “خسارت محض” بخواند و از سوی دیگر در نرمش خارجی منقلی که قرار بود برجام را درصورت آنکه آمریکا پاره کند در آن “بسوزاند” خاموش نگه دارد. اما احتیاط واجب برای روحانی آن است که از اکبر ولایتی بخواهد تا بعنوان وزیر خارجه‌ی اصل نظام در مذاکراتِ تضمینی با اروپا همراه ظریف شود تا همه‌‌چیز به امضای اصل نظام برسد و فردا برای سلب مسئولیت توی ملاج روحانی نکوبند که #گفت_شد اما نشد! البته با محتمل دانستن همه‌ی جوانب، اعم از وقوع انقلاب کبیری در فرانسه تا ظهور هیتلری برای ژرمنها یا سر کشیدن ریق رحمت توسط ملکه و یا هر بلیه‌ی ناگهانی دیگری که از آسمان بر فرق برجام نازل شود چراکه دنیا کن فیکون شود نظام آنرا پیش‌بینی میکرده و گناهش به گردن دیگران است