با صدرنشینی مقتدی صدر در انتخابات عراق ؛ ریاض ۳ تهران ۱

راه سبز امید

 

جنبش صدر در انتخابات پارلمانی عراق حائز اکثریت آرا شد.

و طرفداران آن دیروز در خیابانهای بغداد با شعار” ایران بره بره- یعنی ایران برو بیرون” به جشن و شادی پرداختند.

صدری ها یک جریان پوپولیستی شیعی با گرایش ملی مذهبی هستند که بیشتر در میان قبایل عرب شیعه نفوذ دارد.

و خواهان گسترش پیوندهای عراق با محیط عربی اش و تحکیم روابط با عربستان و پایان دادن به نفود ایران در عراق و حتی اخراج مرجعیت شیعی از نجف و انتقال آن به قم هستند.

به دنبال پیروزی حزب الله در انتخابات پارلمانی لبنان که یک پیروزی برای تهران در برابر ریاض تلقی می شد، ریاض سه گل پی در پی به دروازه ایران کوبید. 

نخست خروج آمریکا از برجام.

سپس در هم کوبیدن نیروهای نظامی ایران در سوریه توسط اسراییل.

و سرانجام پیروزی جریان صدر در انتخابات عراق.

این شکست های پیاپی ، کام رهبر ایران را پس از آن شادی ناپایدار بسیار تلخ کرده است.

چه آن که عراق و سوریه پل عبور ایران به سمت لبنان و رساندن کمک به حزب الله تلقی می شود.

و شکست در عراق و سوریه به منزله خراب شدن این پل و مسدود شدن راه دسترسی ایران به لبنان است.

صرف نظر از این موضوع ، پیروزی این جنبش در عراق خطری بالقوه برای تمامیت ارضی و وحدت ملی ایران در آینده نیز محسوب می شود.

چه آن که به سبب سنخیتی که این جنبش با اعراب خوزستان دارد می تواند سبب تقویت تمایلات جدایی خواهانه در میان آن ها شود.

از این لحاظ جریان صدر را می توان تداوم جریان ناسیونالیسم عربی حزب بعث و تمایلات توسعه طلبانه صدام به تجزیه خوزستان و احیای جنبش استقلال خواهانه شیخ خزعل در میان اعراب ایرانی تلقی نمود. 

پیروزی این جنبش پوپولیستی در عراق محصول عملکرد مداخله گرایانه و قیم مابانه قاسم سلیمانی در عراق در جهت بسط نفوذ سیاسی و امنیتی ایران و ترویج و تحکیم شیعه گری در این کشور متکثر به لحاظ قومی و مذهبی است.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما