خامنه ای ، دیکتاتوری لمپن / حسن مقیمی

ترامپ از برجام خارج شد تا رهبر لمپن نظام فرصت را غنیمت بشمارد دوباره افکار مریضش را بر زبان مبارک بیاورد و از جانب ملت تصمیم بگیرد و خود را نماینده تام الاختیار ایرانیان بنامد.

آقای خامنه ای در جایی از سخنان خود گفت خدا از سر تقصیرات کسانی که این قرارداد را امضا کرده اند بگذرد.در اینجا اعلام میدارم تنها بعنوان فردی از جامعه که خداوند هم از سر تقصیرات شما هم بگذرد.تقصیراتی که چنین شرایطی را برای یک ملت رقم زد و آنها را به انزوای جهانی رسانید و بعنوان خشن ترین کشور جهان شناخته شد.
در جایی گفتید آیندگان بر ما لعنت خواهند فرستاد اگر که منابع و انرژی را مصرف کنیم و انرژی هسته ای را نتوانیم جایگزین آن کنیم .من بعنوان فردی از جامعه اعلام میکنم که لعنت از آیندگان گذشته است و به موضوع روز بدل شده است .

شما گفتید منابع نفتی رو به پایان است و ما میگوییم دریغ از اندکی تفکر و تامل که ماحصل این سرمایه ملی به کجا رفت .

شما با اطمینان کامل گفتید رهبران گذشته آمریکا با موریانه ها محشور شده اند و به زودی ترامپ هم به چنین روزی گرفتار خواهد آمد.این رفتار شما نمونه رفتار یک دیکتاتوری محض است . پیامبر اسلام هم درباره درگذشتگان چنین قاطعانه سخن بر زبان نمی آورد غیر از طلب بخشش و رحمت برای آنها. گویی شما تا ابد جاوید خواهید ماند.ظلمی که شما به ایران و ایرانی کردید هیچ رهبری دیگر تکرار نخواهد کرد.

شما با لمپنیسم بودن خود ثابت کردید که وقتی استفاده ار الفاظ تند و نفرت انگیز در بالاترین سطح نظام در هر محفلی امری عادی است پس قطعا ما نباید از نوچه های نظام و برادران بسیجی انتظار ادب داشته باشیم.