منتظر حمایت دلواپسان از شاکیان خصوصی ترامپ و تقدس سازی از بازیگران پورن در صدا و سیمای میلی باشید

میثم بازیاری

 

با پخش یک آیتم خبری سخیف در بخش خبری ۲۰ و ۳۰ و به چالش کشیدن تصمیم ترامپ در خروج از برجام با استفاده از کاراکتر کسگم ،از ناتوانی و کلافگی صدا و سیمای میلی در مواجهه با بحران ها پرده برداشته شد.

عجز و ناتوانی صدا و سیمای میلی در مواجهه با خروج ترامپ از برجام و عدم استفاده از کارشناسی های حرفه ای در این خصوص و دستپاچگی صدا و سیما و برخوردهای احساسی و بدون پشتوانه صدا و سیما در مواجهه با مسایل روز تبدیل به یک امر عادی و روزمره شده است.

تصمیم سازان و تصمیم گیران رسانه میلی بدون شناخت و درک صحیح جامعه فقط در پی پرکردن کنداکتوربرنامه ها و حیف و میل میلیاردها سرمایه ملی هستند.

دور از ذهن نیست اگر صدا و سیمای میلی به سراغ شاکیان خصوصی ترامپ در بحث پرونده های اخلاقی ایشان رفته و خروج ترامپ از برجام را یک نعمت برای کشور بداند.

و با تحلیل های آبکی خود خروج آمریکا از برجام را به بحث عفاف و حجاب پیوند بزند.

منتظر حمایت دلواپسان در رسانه میلی از شاکیان خصوصی ترامپ و تقدس سازی از بازیگران پورن در صدا و سیمای میلی در مقابله با تصمیم ترامپ باشید.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما