نظام ایران با فلیلترینگ تبدیل به دن کیشوت فضای مجازی گردید

میثم بازیاری

 

در عصر تکنولوژی و شتاب دور از ذهن بشر در امر ارتباطات و اطلاع رسانی و پیشرفت های خارق العاده بشر در امر اینترنت، ایجاد محدودیت و فیلترینگ فضای مجازی بیشتر به یک جک خنده دار شبیه است.

نظام ایران با پافشاری به عقاید عصر حجری خود در مقابله با تکنولوژی روز دنیا و ایجاد محدودیت برای مردم تبدیل به دن کیشوتی شده که به جنگ آسیاب های بادی می رود.

جنگی مسخره و خنده دار.

نظام ایران خرسند از فیلترینگ و سرمست از پیروزی پوشالی و کاذب خود.

 

دن کیشوت وار از خود ابرقهرمانی ساخته که قادر به انجام هرکار محالی می باشد.

با فلیتر کردن فضای مجازی و فیلترینگ فیلترشکن ها و ناکارآمدبودن و شکست خوردن این پروژه ، نظام هر لحظه با شمشیری چوبی به جنگ آسیاب های بادی می رود.

جنگی که از قبل شکست دن کیشوت در آن برهمگان محرز و مسلم است.

اما نظام هنوز می خواهد دن کیشوت باقی بماند.

امیدوارم سروانتسی پیدا شود و داستان دن کیشوت قصه ما را هرچه زودتر تمام کند.

دیگر دوره دن کیشوت بازی نیست.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما