معرفی یکی از سرداران خاطی و زمین خوار سپاه

 

مهرداد شاکری

 

رزمنده ای بود ساده و بی آلایش.

 

از خانواده ای مذهبی و متدین.

دوشادوش برادر شهیدش در جبهه های جنگ جنگیده بود.

با تجربه فرماندهی در جنگ ایران و عراق و نزدیکی به فرماندهان ارشد سپاه به فرماندهی منطقه یکم نیروی دریائی سپاه در بندرعباس منصوب گردید.

اما تمام زهد و یک رنگی و بی آلایشی اش را انگار با خاک سپاری برادر شهیدش به خاک سپرده بود.

به بهانه تاسیس پادگان تکاوران امام سجاد ۴۰۰ هکتار از منابع طبیعی هرمزگان را به تملک سپاه در آورد.

با هزینه سپاه آن را حصار کشی نمود.

اما ؛

 

وسوسه ثروت اندوزی و مال حرام خوری در جانش افتاده بود.

با ایجاد یک شرکت خانوادگی زمین پادگان را که در بهترین نقطه و در مسیر بندر شهید رجایی قرار داشت به نام خانواده و برادرش سند زد.

برای پادگان تکاوران در منطقه ای دور افتاده تقاضای زمین نمود.

 

و کلنگ احداث پادگان را در سال ۱۳۷۱ با حضور فرمانده هان ارشد سپاه به زمین زد.

سردار نجیب دیروز تبدیل به گرگی شد که با زور اسلحه و قدرت و مقام ، زمین های بسیاری را که متعلق به مردم بومی بندرعباس بود به تملک خویش در آورد.

زمین غصبی پادگان را تبدیل به پارکینگی جهت بارگیری اجناس قاچاق سپاه نمود.

سالها از آن روزها میگذرد.

سردارحاج حسن احراری امروز تبدیل به یکی از مولتی میلیاردرهای ایران گردیده و هنوز هم عطش دزدی و اختلاس و زمین خواری دست از سرش برنداشته.

لطفا یک نفر این سردار را مهار کند.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما