طنز سیاسی : روزگاری داشتن ویدئو تی سون حکم قتل یا مواد مخدر را داشت / داش فرید صلواتی

روزگاری داشتن ویدئو تی سون حکم قتل یا مواد مخدر را داشت . هر کس را با این وسیله می گرفتند کارش با کرام الکاتبین بود . از جامعه و خانواده طرد می شد . گویا طرف به بیماری مسری دچار شده است .
البته برخی از ما بهتران در خانه هایشان بدون هیچ مشکلی این دستگاه را داشتند و بهانه شان این بود که ما برنامه های مذهبی را با آن ضبط می کنیم .
مانند روزگاری که بهانه برخی این بود که : این برنامه را خانه دوستمان که ماهواره دارد دیده ایم .
داشتن دوش حمام هم وسیله ایی بود که وقتی وارد ایران شد برخی که معلوم نبود منظورشان از این حرف ها چیست می گفتند این وسیله شیاطین است که نگذارند ما مسلمانان از آب کر استفاده کنیم . ولی به مرور آیندگان و فرزندان همان افراد نه تنها در خانه هایشان از این وسیله استفاده کردند که برخی تا آنجا پیش رفتند که سونا و جکوزی را هم در خانه های شخصی خود جزو مکانهای اصلی خانه هایشان به حساب آوردند .
متاسفانه پای هر وسیله و اندیشه جدیدی که به جامعه باز شد برخی در مقابل آن قد علم کردند .
دوش خوب نیست ، رادیو خوب نیست ، موسیقی خوب نیست ، ویدئو برای مردم خوب نیست ، ماهواره خوب نیست ، اینترنت خوب نیست ، فیس بوک خوب نیست ، تلگرام خوب نیست و ………….
کسی نبود از این ها بپرسه چرا خوب نیست ؟
به مرور زمان نه تنها برخی فهمیدند که بودن این وسائل و امکانات خوب است که اگر ابتدای امر بیخود و بی جهت در مقابل اینها نمی ایستادند به مرور شاهد آنقدر فساد و بی بندوباری در جامعه نبودیم.
برخی ، مردم جامعه را چه فرض کرده اند؟ تا کی قرار است مردم را هیچ بشمارند؟
در این سالها که برخی در مقابل هر تفکر جدیدی ایستادند چه عایدشان شد ؟ چه عاید حتی خانواده خودشان شد؟
کاش داش فرید به خود می آمدیم و متوجه این نکته حیاتی می شدیم که اندیشه ها و فرهنگ ها را مردم حفظ می کنند نه سلاطین و حکام و دستگاهها. شاید چند صباحی بشود تفکر جدید را ثابت نگه داشت ولی نمی توان دائم در مقابلش ایستادگی کرد .
در این روزگار وقتی ویدئو تی سون را می بینیم دیگر خنده مان می گیرد .
حتی حاضر نیستیم آن را در انبار خانه جای دهیم ،چون جاگیر است .
چرا در این دوران کسانی این دستگاه را در خیابان دستمان ببینند دستگیرمان نمی کند ؟
چرا دیگر داشتن این دستگاه جرم نیست و برایش کسی را به جهنم نمی برند؟
چرا دیگر خشم خدا با داشتن این دستگاه فوران نمی کند ؟
سالها روزنامه ها فله ایی توقیف شد . آیا مردم ناآگاه ماندند؟
در این روزگار آنچنان کسی دیگر روزنامه نمی خواند . در آن واحد هر خبری را که می خواهد به دست می آورد .
تنها چیزی که عاید کسانی که درمقابل مطبوعات ایستادند این شد که بازار شایعات را در جامعه داغ کردند و به جای اینکه مردم از مطبوعات و رسانه های واقعی خبرهای صحیح را بگیرند در فضای مجازی به دنبال خبرهای دروغ و راست می گردند .
بارها شاهد بودیم که از زبان برخی مسئولین کشور نکاتی به دروغ در فضای مجازی پخش شد که حتی آنها جایی را نداشتند که که بتوانند موارد نسبت داده به خود را تکذیب کنند . چون مردم را اینگونه پرورش دادند که به هیچ رسانه دولتی اطمینان ندارند.
کاش متولیان فرهنگی جامعه ما به جای اینکه با تفکرات گذشته حشرو نشر داشته و زندگی کنند ، یک قدم جلوتر از مردم حرکت می کردند .
آتش کبریت را می شود با یک فوت خاموش کرد ولی همان کبریت اگر به جنگل افتاد با هزاران ماشین آتش نشانی هم خاموش نمی شود.
داش فرید می داند که دیگر دیر شده است ولی باز می شود قدمی کوچک برداشت .
کاش برخی از متولیان ،برنامه ریزان و مدیران فرهنگی مان از جنس عاقلان انتخاب می شدند نه از جنس کاذبان احساسات .
داش فرید مرده وشما زنده ، در آینده ایی نه چندان دور برخی از افرادی که امروز برای هر اندیشه نو و جدیدی یقه چاک می دهند شاهد مواردی خواهند بود که اولا از تعجب شاخ در خواهند آورد و بعد اینکه برای آرامش اعصابشان مجبور هستند سر را زیر برف کنند که جایی را نبینند چون نزدیکانشان همان رفتار نو و بدیع را انجام می دهند .
هیچگاه فکر می کردیم روزگاری اقای محسن مخملباف فلسفه وسکس را بسازد و الناز شاکردوست در فیلم آقای ده نمکی آنگونه ظاهر شود؟
هیچ خوب و بدی مطلق نیست .
بلکه مهم انسانیت که سالهاست در جامعه ما نقش واقعیش را گم کرده است و همه برای هم نقش بازی می کنند .