مقایسه ای میان ایران و مالزی از گذشته تا حال

راه سبز امید

 

ماهاتیر محمد بنیانگذار مالزی نوین در سن ۹۲ سالگی دوباره به قدرت باز می گردد.

تا راه ناتمامش را تمام کند.

و مالزی را از میانه جدول به صدر ببرد.

در حالی که جمهوری اسلامی در پایان راه خود به سر می برد و در حال حذف شدن از انتهای جدول است.

مقایسه بین این دو شخصیت مسلمان یعنی سید علی خامنه ای و ماهاتیر محمد بر می گردد به مقایسه ای کلی تر بین دو نظام دینی و غیر دینی.

در طی چهل سال گذشته نظام دینی مبتنی بر ولایت فقیه ، ملت ما را به روز سیاه نشانده.

و از یک کشور در حال توسعه در آستانه ی تمدن بزرگ به یک کشور عقب افتاده در آستانه ی فروپاشی کامل تبدیل کرده است.

در حالی که نظام دمکراتیک و مدنی مبتنی بر گردش قدرت و ولایت نخبگان و شایستگان در کشور مالزی آن را را از یک کشور عقب مانده به یک کشور توسعه یافته و مدرن تبدیل کرده است. 

این مقایسه ای است بین دو رهبر مسلمان و معتقد که یکی ملتش را از جنگل نشینی به عرش اعلی برده و دیگری از عرش به فرش کشیده.

چنان که وزیر خارجه اش اکنون در به در از این کشور به آن کشور به دنبال گرفتن تضمین می گردد برای بقای کشورش.

و در همه جا با جواب منفی و درب بسته مواجه می شود.

در حالیکه تمام دارایی و تنها نقطه قوت کشورش داشتن یک شهر موشکی است.

که تنها تضمین بقای ایران ، دفن آن در زیر زمین و ریختن بتون بر روی آن است. 

این حاصل تفکر نظامی است که جنگ را نعمت می دانست.

و کشورش اکنون در انتظار نعمتی بزرگتر .

یعنی جنگ با تمام دنیا.

و در آستانه ی یک جنگ داخلی بر سر آب و نان است.

ماهاتیر محمد هم سن و سال جناب جنتی است.

همان کسی است که رهبر فرزانه او را بر مسند ریاست شورای نگهبان و بر بالای دست مجلس نشاند.

در حالی که قرار بود مجلس در راس امور باشد.

و برای حل اختلاف بین یک نهاد انتصابی و یک نهاد انتخابی یک نهاد انتصابی دیگر به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام را ابداع نمودند.

و چون مصلحت نظام گاهی اقتضا می کرد که احکام اولیه دین نقض شود لذا ولایت مطلقه فقیه را ابداع و نعمت ولایت فقیه را بر ملت ایران تمام کردند.

بنیانگذار جمهوری اسلامی ردای جمهوری اسلامی را بر قامت شخص خود دوخت و تا زنده بود مرتب ان را به پرو می برد تا عیوبش را رفع کند.

تا بر قامت رهبر پس از خودش برازنده باشد.

اما این ردا بر اندام دیگری چنان گشاد است که هر چه آن را رفع و رجوع می کنند باز هم به قامتشان برازنده نمی شود.

چنان که مجبور شده اند ولایت فقیه را کلا کنار گذاشته و ولایت نظامیان را جانشین آن کنند.

روزی بنیانگذار جمهوری اسلامی پیش از بنیان نهادن خشت جمهوری اسلامی گفت امروز اسلحه به دست نااهلان است.

و زمانی هم گفت نگذارید انقلاب به دست ناهلان و نامحرمان سپرده شود.

و امروز همان روز است.

امروز مالزی تحت رهبری و مدیریت مجدد ماهاتیر محمد چشم به فتح قله هایی بلندتر و آینده ایی درخشان تر دوخته.

در حالی که در ایران همه امیدها به آینده ای بهتر ، به یاس گراییده.

و یاس مطلقه تنها حاکم بلا منازع ایران است.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما