نمونه ی تمام و کامل خواص بی بصیرت

سید نادر آموزگار

 

فرمودند بیداری اسلامی

 

بعدا معلوم شد مسلمان ها را فرستاده بودند هیزم جمع کنند

 

پدر خودشان را بسوزانند!

 

گفتند نرمش قهرمانانه

 

بعد خودشان مدعی شدند اقدام به چنین کاری خیانت به اسلام و ملت و مملکت بوده!

افاضه کردند آمریکایی ها محال است بگذارند مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد

 

آمریکا شد مدافع اصلی به نتیجه رسیدن مذاکرات

 

و در برابر روسیه و فرانسه که سنگ اندازی می کردند مردانه ایستاد!

گفتند دولت احمدی نژاد در خدمتگزاری و ساده زیستی و پاکدستی فقط یک پله از خود خدا پایین تر است

 

همه ی مسئولین ارشد آن دولت به جرایم سنگین زندانی شدند

 

و رئیسش هم شد سردمدار ارشد اپوزیسیون نظام!

آن وقت مجلس خبرگان رهبری داریم؛

 

هزار ماشاالله توپ فتوا می دهد؛

 

همه از رئیس جمهور تا سپور محله حقیر و سراپا تقصیرند،

 

الا جنتی و آغاش!

 

نگام ، ناگفته های ایران ما