از غزه تا کازرون ؛ چه فرقی بین مردم فلسطین و کازرون وجود دارد؟

میثم بازیاری

 

اخبار منتشرشده از رسانه های محلی کازرون در شب گذشته حکایت از به خاک و خون کشیده شدن مردم معترض کازرون دارد.

نیروهای امنیتی به روی معترضان خشمگین کازرونی آتش گشودند و با اسلحه جنگی تعداد زیادی از مردم کازرون را زخمی و تعدادی را کشتند.

چند روز گذشته اخبار درگیری های مردم فلسطین و ارتش اسرائیل و به خاک و خون کشیده شدن معترضان فلسیطینی ،حربه ای شد در دست حاکمان ایران

تا اشک تمساح بریزد و فریاد واغیرتا از هرگوشه بلند شود.

که چه نشسته اید که مردم مسلمان فلسطین را به خاک و خون کشیدند.

قطعا کشتار مردم بی دفاع و معترض در هرکجای دنیا که اتفاق بیفتد قابل سرزنش و نکوهش می باشد.

و مسببان آن باید پاسخگوی رفتار وحشیانه خود باشند.

اما مگر چه فرقی بین مردم فلسطین و کازرون وجود دارد؟

حاکمانی که ادعای مسلمانی دارند در شب اول ماه رمضان مردم معترض و خشمگین کشور خود را به گلوله می بندند.

خون جوانان این سرزمین را بی گناه بر زمین می ریزند.

بی هیچ رحم و شفقتی میکشند.

و به تاراج می برند جان و ناموس و شرف مردم این سرزمین را.

مگر مردم فلسطین و غزه خونشان از خون مردم ایران رنگین تر است؟

مدافعان حقوق بشر وابسته به حاکمان ایرانی ، چرا در مقابل جنایات حاکمیت ایران سکوت اختیار کرده اند؟

انگار آنان از یاد برده اند که؛

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.

مردم کازرون و دیگر شهرهای کشور را دریابیم.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما