پشت پرده حملات اسرائیل به پایگاه های سپاه قدس در سوریه ؛ خوش خدمتی کره شمالی به آمریکا و خیانت به ایران

مهرداد شاکری

 

خروج آمریکا از برجام و حملات گسترده ارتش اسرائیل به پایگاه های نظامی سپاه قدس در سوریه ماحصل یک برنامه استراتژیک بلند مدت و برنامه ریزی دقیق دولت آمریکا و رایزنی با قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای می باشد.

دولت ترامپ حاکمان ایران را یک افعی سمی و بسیار خطرناک میداند.

پس برای از بین بردن این افعی خطرناک ، باید سر این افعی قطع شود.

ترامپ و تیم امنیتی کاخ سفید با کمک موساد توانستند ضمن شناسایی پاشنه آشیل ایران ، از همان نقطه وارد شوند.

 

و با بدست آوردن اطلاعات بسیار حساس و گرانبها ، نسبت به شناخت قدرت دفاعی ایران اقدام نمایند.

حاکمان ایران برای ۴ دهه مراودات نظامی و تسلیحاتی بسیار مخفی را با کره شمالی انجام می دادند.

یک همکاری پیچیده تسلیحاتی نظامی بین ایران و کره شمالی در جریان بود.

ترامپ و اسرائیل با درک صحیح این موضوع ، برای ضربه زدن به ایران، ابتدا به سراغ کره شمالی رفتند.

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا توانست به تمام اسناد مراودات تسلیحاتی کره شمالی و ایران دست پیدا کند.

کره شمالی با این خوش خدمتی به آمریکا و اسرائیل آینده خود و مردم خود را تامین نمود.

آمریکا و اسرائیل اینک با شناخت کامل از توان تسلیحاتی ایران و در اختیار قرار دادن بخشی از این اطلاعات به کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای فتوانست حمایت آنان را برای ضربه زدن به ایران بدست بیاورد.

آنان توانستند اسنادی را در اختیار شرکایشان قرار دهند که ماهیت کامل حکومت ایران را برای همه مشخص می کند.

 

و این اطلاعات هشداری بود برای همه کشورها ،

 

آنان به خوبی از غیرقابل اعتماد بودن حاکمان ایران آگاهی دارند.

 

و بدون شک تمام توان خود را برای مهار یا نابودی این افعی خطرناک به کار خواهند برد.

اسرائیل اینک با شناخت کامل از توان موشکی و دفاعی و تسلیحاتی ایران به خوبی میداند که آن قدرها هم که تصور می شد حکومت ایران قوی و ضدضربه نیست.

روسیه و سوریه و کشورهای حوزه خلیج فارس به لطف نقشه زیرکانه ی آمریکا و اسرائیل ، اینک به خوبی نسبت به ایران اشراف کامل اطلاعاتی عملیاتی دارند.

و می دانند که نمی توانند با برگ ایران دست به قمار بزنند.

چرا که همراهی بیشتر با ایران برای امنیت ملی و منافع ملی آ نها خطرناک می باشد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما