مردی که رضایت خدا و مردم را بر رضایت حاکمان ترجیح داد و عاقبت بخیر شد ، تفاوت دائی و خواهر زاده

علی احتشام

سید مهدی طباطبایی و سید محمد سعیدی دایی و خواهر زاده هستند ، اما این کجا و آن کجا!!!

سید مهدی طباطبایی آزادگی و حریت و رضایت خدا و مردم را بر رضایت حاکمان ترجیح داد و عاقبت بخیر شد.

اما سید محمد سعیدی بر خلاف پدر شهید خود و دایی بزرگوارش که در مقابل ظلم و ستم تمام قد تا پای جان ایستادند ، مجیزگوی ظالمان شد و حتی رهبری را تا حد عصمت آن چنان بالا برد که مدعی شد هنگام تولد یا علی گفته است !!! ، مساله ای که تنها در مورد پیامبران یا ائمه معصومین امکان تحقق آن وجود دارد.

سید مهدی طباطبایی همواره دردفاع از حق باصراحت سخن می گفت و از سرزنش کوته بینان واهمه ای نداشت .

مواضع شجاعانه او در حمایت از آیت الله هاشمی رفسنجانی ستایش برانگیز بود.

درانتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ خطاب به مردم متدین کشورمان اعلام کرد : “فریب وعده ها را نخورید و به روحانی رأی دهید

شرافت و سیادت لباس نمی شناسد .

در شهر  محل تولد سید مهدی طبابطبایی یعنی مشهد عناصری هستند که در مقام های بالای دنیوی و با لباس روحانیت و سیادت ، در دین زدایی و هدم اخلاق سرآمد شده اند ؛ و هر سخنی که می گویند، نه تنها ریشه های اصول گرایی را بر آفتاب می افکند، بلکه تیرهایی است بر جان و قامت دین و اخلاق، از بس نفرت پراکن و خود نفرت انگیزند.

اما «سیّد مهدی طباطبائی» شریف بود، بزرگوار و اخلاقی و مردم دار و مردم نواز و در یک کلمه، به معنای دقیقِ کلمه دیندار و پرهیزکار بود و در سیاق و مسیر اجداد طاهرینش.

طباطبائی اصلاح طلب نبود؛ از حیث سیاسی در میان محافظه کاران جای می گرفت؛ اما انسان و شریف بود و زیر بار زور و دین حکومتی نمی رفت و نرفت.

 

او واقعا انسان آزاده ای بود که خود را از قید وابستگی به جناح ها و گروه ها رها کرده بود.

او  خیلی پیش تر  از همه،  از این دوگانه اصولگرا و اصلاح طلب عبور کرده بود و به انسانیت و اخلاق پیوسته بود.

بعد از سال هشتاد و هشت راه او با بسیاری کسان جدا شد و راه آزادگی اختیار کرد.

او پس از سال ۸۸ بر سر میثاق خود با خدا و وجدان خود ایستاد و تن به زور و تزویر و فضا سازی های عنیف نداد و نشان داد که برخلاف برخی دیگر، همرنگ و همنوا با عمامۀ محترم و معزّزش بود.

او بارها بر رفع حصر و آزادی های مدنی و سیاسی تاکید داشت که بدون شک به مذاق خیلی ها خوش نمی آمد.

وارستگی ، آزادگی، حقیقت جویی ، نیک خواهی و درست اندیشی از ویژگی های مرحوم طباطبایی بود.

او سیادت و حریت و نجابت و خاندان پاک را با هم در آمیخته بود تا الگویی باشد برای ایجاد جامعه اخلاقی.

نقش‌ بی‌بدیل ایشان در جلوگیری و پرهیز از هتک حرمت بزرگان و دلسوزان نظام کشور از یاد و خاطر فعالان سیاسی جنا‌ح‌های مختلف نخواهد رفت.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما