دلواپسان به جای پرداختن به مشکلات مردم در حال پایکوبی برای شنیدن خبر مرگ بن سلمان می باشند

میثم بازیاری

 

در حالی که از هرگوشه کشور صدای اعتراض های مردمی در مقابله با فقر و فساد و بیکاری به گوش میرسد

 

دلواپسان داخلی سرمست از خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم ها ، چشم و گوش خود را بر روی مشکلات مردم بسته اند.

گویی که مشکلات اقتصادی کشور هیچ ربطی به آنان ندارد.

در مقابل اتفاقات کازرون سکوت اختیار کرده اند.

اما همین دلواپسان با شنیدن شایعه مرگ شاهزاده بن سلمان از دهان حسین شریعت مداری این مزدور قلم به دست، فوری رگ غیرتشان به جوش آمده است.

جلسات دعا و نیایش برپا کرده اند. حجله ها آذین بسته اند ، به پایکوبی مشغولند تا خبر مرگ شاهزاده عربستانی تایید گردد.

انگار که همه مشکلات  ۴۰ ساله کشور بر دوش این شاهزاده سعودی است.

چشم بر تمام مشکلات و معضلات جامعه بسته اند به بی شرمی.

بی شک هیچ بویی از مردانگی و شرافت نبرده اند که این سان شایعه مرگ یک نفر را به پایکوبی مشغولند.

نمیدانم تاریخ چه خواهد نوشت از عده ای که آرامش و آسایش خود را در گرو مرگ دیگران می بینند.

اما می دانم من و شما مسئولیم در مقابل رفتار این دلواپسان مزدور.

من و شماییم که به اینان اجازه دادیم رذالت و پستی و حقارت خود را اینگونه بر سرنوشت ما حاکم کنند.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما