به امید روزی که هنرمندانی چون پناهی در مملکت خودشان بدون هیچ محدودیتی فیلم بسازند

مهدی صفریان

آقای پناهی عزیز بابت فیلم ”سه رخ” برنده بهترین فیلمنامه کن شدند.
اول از همه باید به ایشان و ملت بزرگ ایران تبریک بگویم
و دوم اینکه هنرمندی مثل ایشان که چنین افتخارآفرینی کرده در وطن خودش ممنوع الکار است و نمیتواند فیلم هایش را در سینماهای ایران به نمایش بگذارد
و بابت حمایت از مردم در سال ۸۸ طعم زندان را چشیده است
و حق ندارد برای شرکت در مراسم های بین المللی از میهن عزیزش خارج شود،
قدر هنرمندان واقعی را نمی دانند و به هنربندانی چون ده نمکی و حاتمی کیا بها میدهند
و بودجه کافی به این هنربندان میدهند
و دست آخر هم با دلقک بازی و اتوبوس و بهای کم بلیط تماشای فیلم این هنربندان با خوشحالی میگویند این فیلم بیشترین بازدید را داشته است.
به امید روزی که هنرمندانی چون پناهی در مملکت خودشان بدون هیچ محدودیتی فیلم بسازند
و پرچم هنر در این میهن به دست صاحبان حقیقی آن بیافتد.
مهمترین تفاوت پناهی با هنربندی چون حاتمی کیا این است که پناهی فیلمساز مردم است
و حاتمی کیا با افتخار میگوید فیلمساز نظام است!
قدر هنرمندان حقیقی مردم را بدانیم.

نگام ، ناگفته های ایران ما