علیزاده ، فرجامی ، عارف تیم اعزامی اطلاعات سپاه در بین اپوزوسیون خارج کشور

علیرضا افشار

 

علی علیزاده ، محمود فرجامی ، پیمان عارف  سرشاخه های اعزامی اطلاعات سپاه به آن سوی آب ها هستند …

نقطه اشتراکشان ؟؟

هرسه بدون داشتن هیچ شغلی ، در ترکیه و آلمان و انگلیس زندگی می‌کنند …

هزینه های زندگی هم هر ماه از کانال یک صرافی در دوبی حواله می شود …

مالک صرافی ؟

سردار امیرعلی امیری …

خیانت و دیاثت از این واضح تر ؟؟

یک اشتراک دیگر هم دارند :

هرسه توسط خانواده طرد شده‌اند …

فرجامی و عارف وقتی در ایران بودند به سردار امیری وصل شدند.

فرجامی در جریان توقیف سایت بازتاب توسط مرتضوی لو رفت.

لذا توسط همین سردار رسانه ای به ترکیه اعزام شدند …

برای نفوذ در اپوزیسیون

علیزاده هم که نامزد غنچه قوامی بود.

بعد از دستگیری نامزدش توسط وکیل وی (علیزاده طباطبایی) به اطلاعات سپاه وصل شد.

من خیلی خطر کردم که در حال افشای این حقایق هستم.

سردار امیرعلی امیری در دوبی صرافی دارد .

هزینه زندگی این اراذل از همان صرافی حواله می شود.

تهیه کننده سینما یار غار قالیباف که به واسطه غارت بیت المال در شهرداری به ثروت نجومی رسیده ، در ماه گذشته برای محمود فرجامی که همشهری او هست حواله ای داشته است.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما