وحشت در اردوگاه سپاه ؛ دستور به نیروهای تحت امر : حتی یک تیر هم شلیک نکنید

مهرداد شاکری

 

سیاست گذاری های غلط سپاه پاسداران در منطقه و حمایت از ترور و خشونت و رواج تفرقه در بین مسلمانان و مردم منطقه ، همان طور که پیش بینی می شد نتوانست تا ابد دوام بیاورد.سپاه در چند دهه گذشته توانست به لطف بنگاه های شایعه پراکن زیر مجموعه خویش و برگزاری شوهای تبلیغاتی ، از خود چهره ای مستحکم و قدرتمند بسازد.
سپاه با سوار شدن برموج احساسات مردم ، در نقش منجی ظاهر گردید .
با اتکاء بر سرمایه های ملی ایران و کمک مشاوران نظامی روس و کره شمالی نسبت به ارتقاء برنامه های موشکی خود اقدام نمود.
با دروغ پراکنی قدرت بازدارندگی موشکی ایران را ده ها بار فراتر از میزان واقعی نشان داد.
از سپاه قدس به عنوان شاخه عملیات های برون مرزی در به خاک و خون کشیدن مردم کشورهای منطقه استفاده نمود.
اما از یک نکته اساسی غافل گردید.
سرویس های اطلاعاتی امنیتی کشورهای جهان سال هاست که در حال رصد فعالیت های مخرب سپاه در منطقه می باشند.
از توان سپاه به خوبی آگاهند.
اسرائیل توانست با آگاهی کامل از توان سپاه و ایجاد یک ائتلاف بین المللی با هدایت آمریکا ، پس از خروج آمریکا از برجام، ضربات سهمگینی به پیکره سپاه وارد کند.
سپاه کشور را به سمت جنگی مخرب پیش برد اما،

خبر می رسد که با توجه به اجماع جهانی برعلیه سپاه و عدم توان سپاه در مقابله با تهدیدهای منطقه ای و فرامنطقه ای،

سپاه پاسداران در یک دستور فوق محرمانه از نیروهای تحت امر خود در مرزهای آبی و خاکی ایران خواسته است :

از برگزاری هرنوع مانور جنگی و استفاده از تسلیحات جنگی خود داری کنند.
در دستور فرماندهی سپاه تاکید شده حتی از شلیک یک گلوله هم خودداری شود.
سپاه پاسداران نیک میداند که مرد کارزار با قدرت های جهانی نیست.
سپاه بیشتر از همه به شعارهای پوشالی خود آگاه است.
باید منتظر بود.

و عاقب سپاه را به نظاره نشست.

از طرفی هم سپاه امروز که غرق در مطامع دنیوی و زراندوزی و کاخ نشینی و قاچاق و اختلاس شده.

با سپاهی که بی طمع به زخارف دنیا و با خلوص نیت هشت سال مردانه و شجاعانه در برابر متجاوزان به میهن ایستاد.

تفاوتی اساسی دارد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما