وحشت حکومت از جام جهانی…!

سبز اندیش

 

وحشت از جام جهانی، از هم اکنون تمام نهادهای امنیتی غیر دولتی، قوه قضائیه و اطلاعات سپاه و حراست و امنیت انتظامی و … را گرفته است.

مسابقات را قرار نیست به صورت زنده از سیما پخش کنند.

بلکه می خواهند آن را پس از مسابقات و بصورت گزینش شده و حذف صحنه های شادی زنان و مردان پخش کنند.

در مورد مسابقاتی که تیم فوتبال ایران بازی می کند نیز ماتم گرفته اند که با آن چه کنند؟

سیما که پخش زنده و کامل نمی کند،

اگر سینماها پخش کنند سیل جوانان است که به طرف سینماها روان خواهد شد.

و هیچان پیروزی در برابر این و یا آن تیم می تواند به شادی خیابانی بیانجامد.

و تجربه شورش دی ماه نیز نشان حاکمیت داد که به محض فراهم شدن امکان صدا در صدا افتادن صدای مردم امکان شورشی دیگر محتمل است.

همین مسئله در باره کافی شاپ ها هم هست.

که اگر مسابقات را نشان بدهند پس از پایان مسابقات، کافی شاپ به کافی شاپ جمعیت بیرون خواهد ریخت.

و تعداد کافی شاپ ها در محلات ایران نیز بی شمار است.

باز هم همان خطر نمایش سینمائی مسابقات!

فعلا پخش مستقیم مسابقات هم در سینماها و هم در کافی شاپ ها را پلیس و نیروی انتظامی ممنوع اعلام کرده اند.

تا ببینیم با ماهواره چه خواهند کرد.

اگر حکومت از سایه خودش هم وحشت نداشت،

مسابقات را از طریق تلویزیون های عظیم در ورزشگاه آزادی و ورزشگاه شیرودی (امجدیه) نشان می داد.

و حتی بلیت هم می فروخت.

و درآمد حاصل از آن را در اختیار شهرداری تهران می گذاشت…!

 

نگام ، ناگفته های ایران ما