اسکله های غیرمجاز سپاه با تحریم های جدید،دوباره جان گرفتند

میثم بازیاری

 

یا خروج آمریکا از برجام و برگشت تحریم ها ، کاسبان تحریم سرمست از این اتفاق دوباره کسب و کارشان رونق گرفته است.

دولت آقای روحانی ،پس از برجام تمام توان خود را برای بستن اسکله های غیرمجاز سپاه به کار بست.

بازار قاچاق چیان کالا کساد گردید.

بخش عمده ای از درآمدهای سپاه و دلواپسان از همین اسکله های غیرمجاز بدست می آمد.

اسلکه هایی که از رونق افتاده بود و برادران قاچاقچی سپاه پاسداران زانوی غم بغل گرفته بودند.

اما با بازگشت تحریم ها و محدود شدن منابع مالی سپاه و تحریم فرمادهان سپاه،اسکله های غیرمجاز دوباره جان گرفته اند.

اسکله هایی که چون قارچ از گوشه گوشه سواحل ایران سبز می شوند.

بی هیچ نظارتی سپاه دارد با قاچاق گسترده کالا ثروت اندوزی می کند.

ثروتی که قطعا در رواج تروریسم منطقه ای و فرامنطقه ای از آن بهره می گیرد.

تحریم ها اگرچه سفره مردم را روز به روز کوچکتر می کند.

اما سفره سپاه لحظه به لحظه گسترده تر و چرب و چیلی تر می شود.

باید به سپاه گفت؛

تحریم ها مبارکتان باشد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما