طرح محرمانه سپاه برای استفاده از اعتراض ها و اعتصاب های مردم ایران

میثم بازیاری

 

در این که مردم حق دارند نسبت به این همه فقر و فساد و بی عدالتی که حاصل ۳۰ سال دیکتاتوری ولایت مطلقه آقای خامنه ای هست اعتراض کنند.

و خونشان به جوش بیاید و خواهان بهبود اوضاع کشور و وضعیت معیشتی خود باشند هیچ شکی نیست.

این مردم دیگر جز جانشان چیزی ندارند برای از دست دادن.

هر روز در گوشه گوشه کشور خون های زیادی به ناحق بر زمین ریخته می شود.

هر روز از گوشه گوشه این کشور فریاد عدالت خواهی و اعتراض مردم گوش فلک را هم کر می کند.

پس از آغاز اعتراضات مردمی در دی ماه ۹۶

و فراگیر شدن اعتراضات مردم

و دست های خالی نظام در رسیدگی به مشکلات مردم و جامعه،

حال از اتاق های فکر سپاه اخباری به بیرون درز می کند ؛

مبنی بر سواستفاده اتاق فکر سپاه از این اعتراضات.

اتاق فکر سپاه در تدارک یک کودتای نرم است.

کودتایی که با کناره گیری آقای روحانی از ریاست جمهوری ایران

و پایان ریاست جمهوری در نظام ولایت مطلقه به همراه خواهد بود.

کودتایی که با احیای پست نخست وزیری و گزینش نخست وزیری فرمایشی به همراه خواهد بود.

نظام قصد دارد با بی شرمی تمام از خون مردم پلی بسازد برای رسیدن به اهداف شوم خود .

اما از یک نکته غافل است که ؛

مردم این بار از حاکمان ایران به طور کامل عبور کرده اند،

و از اتاق فکرهای سپاه و نظام هم دیگری کاری بر نمی آید.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

One thought on “طرح محرمانه سپاه برای استفاده از اعتراض ها و اعتصاب های مردم ایران

Comments are closed.