پزشکی قانونی ایران با کمبود جسد روبه رو است ، از عکس سلفی با جسد در سالن تشریح تا فراخوان برای اهداء جسد

نگام ، اجتماعی _ یحیی کمالی پور،عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اوایل سال جاری اعلام کرد که پزشکی قانونی با کمبود جسد مواجه بوده و امکان آموزش به دانشجویان این رشته را ندارد. این در حالی است که تیر ماه ۱۳۹۴عکس سلفی دانشجویان پزشکی با جسد در سالن تشریح موجی از انتقادها را در پی داشت و بسیاری اعلام کردند اگر تا دیروز می خواستند جسدی را در اختیار پزشکی قانونی قرار دهند، حال از این موضوع منصرف شده اند و از همان زمان موضوع واردات جسد و کمبود آن مطرح شد.

سارا آکالین _ کمالی پور نیز در این رابطه گفت که پزشکی قانونی در طی سالیان گذشته با مشکل کمبود جسد برای تشریح و آموزش به دانشجویان در مراکز آموزشی روبه رو شده است، به همین دلیل در سال ۹۶ پزشکی قانونی با فراخوانی از تمامی متقاضیان دعوت کرد در صورت تمایل می توانند رضایتمندی خود را نسبت به اهداء جسدشان به پزشکی قانونی اعلام کنند.

امروز نیز بهمن طاهرخانی، دیگر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از این مساله سخن گفته و نکاتی چند را در این رابطه به خبرگزاری خانه ملت اعلام کرد. به گفته او از سال گذشته پزشکی قانونی فراخوانی را درجهت تامین جسد مورد نیاز برای تشریح دردانشگاه ها اعلام کرد، تا هر فردی پس از فوت درصورت تمایل جسد خود را برای تشریح در اختیار سازمان پزشکی قانونی قرار دهد؛ بنابراین با توجه به توسعه جامعه انسانی و جمعیت نیاز به افزایش تحقیقات علمی و تجربی وجود دارد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه کاهش بسیاری از امراض انسانی درطول حیات با مطالعه بر روی اجساد مبتلا به همان بیماری امکان پذیراست، افزود: جامعه پزشکی باید با دراختیار داشتن جسد کافی نوع بیماری و راه های مبارزه با آن را شناسایی و دراختیار مردم قرار دهد، از این رو باید جسد مورد نیاز پزشکی قانونی را از راه های قانونی از جمله اهداء جسد فرد درصورت تمایل تامین کرد؛ البته باید به این مسئله توجه کرد که به لحاظ شرعی حرمت جسد باید رعایت شود.

طاهرخانی با تاکید بر اینکه برای اهداء جسد پس از مرگ به پزشکی قانونی باید فرهنگ سازی شود، تصریح کرد: باید این مسئله را به نوعی درجامعه نهادینه کرد که فرد قبل از فوت با وصیت نامه تمایل خود برای تشریح جسد درپزشکی قانونی را ابراز کنند، به هرحال پزشکان باید بتوانند با مطالعه بر روی قسمت های مختلف یک جسد راه های مبارزه با امراض منجر به مرگ را شناسایی کنند؛ بنابراین اهداء جسد پس از فوت به پزشکی قانونی به نفع عموم جامعه درجهت نجات جان مردم است.

به گفته او جسد هر فردی به لحاظ بینش های دینی و اخلاقی ارزشمند بوده و قابل احترام است و افراد به اجساد نزدیکان خود نیز وابستگی عاطفی داشته و درجامعه ما برای متوفی مکانی را برای دفن جسد درنظر می گیرند، تا خانواده بتوانند در روزهای خاص با متوفی ارتباط برقرار کنند؛ بنابراین دراهداء جسد به پزشکی قانونی نوعی موانع عاطفی نیز وجود داشته و برای حل این مشکل تنها می توان به این شکل عمل کرد که پس از انجام مطالعات لازم جسد مجدد در اختیار خانواده برای انجام مجالس ترحیم قرار گیرد.

او در حالی به ارزش های جامعه ایرانی در مورد اجساد عزیزانشان اشاره می کند که مردم هنوز بی احترامی دانشجویان پزشکی به اجساد مردگان که با قلب و اعضای بدن آنها سلفی گرفته بودند را فراموش نکرده اند.

One thought on “پزشکی قانونی ایران با کمبود جسد روبه رو است ، از عکس سلفی با جسد در سالن تشریح تا فراخوان برای اهداء جسد

Comments are closed.