پیام محرمانه سپاه به آمریکا ؛ آماده مذاکره ایم

 

مهرداد شاکری

 

در حالی که تریبون اصول گرایان و تندروهای نظام و سپاه همواره از دشمنی آمریکا با مردم ایران و انقلاب اسلامی صحبت می کنند.

و فرماندهان سپاه و رهبری شعار مرگ بر آمریکا سرمی دهند.

و آمریکا را شیطان بزرگ خطاب می کنند.

اخبار تازه ای از اردوگاه رهبری و سپاه به گوش می رسد.

سپاه و آقای خامنه ای به خوبی درک کرده اند که در واقعیت توان مقابله با آمریکا را ندارند.

آنان نیک می دانند که به جز خودشان تمام کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای ،

امنیت ملی شان برایشان از نان شب هم واجب تر است.

و هر زمانی که لازم باشد و پای امنیت ملی آن کشورها وسط باشد ،

به راحتی با هر قدرتی دست به معامله می زنند.

می دانند که روابط پشت پرده مملو از زد و بندهای سیاسی است.

با خروج آمریکا از برجام و افزایش فقر و فساد و فحشا و بیکاری و اقتصاد رو به شکست و گسترش اعتراضات و اعتصابات داخلی

که همه ماحصل ۳۰ سال مدیریت غلط ولایت مطلقه آقای خامنه ای می باشد

و میل مردم برای ایجاد یک تغییر بنیادی و اساسی،

حاکمیت خطر فروپاشی را به خوبی درک کرده است.

و چاره ای جز کنار آمدن با آمریکا ندارد.

سپاه پاسداران با چراغ سبز رهبری از طریق یکی از کشورهای منطقه به ترامپ برای انجام مذاکرات مخفیانه با هدف حفظ جمهوری اسلامی پیغام فرستاده است.

خامنه ای و سپاه برای حفظ بقای خود و استمرار خفقان داخلی نیاز به همراهی آمریکا با خود دارد.

خامنه ای می خواهد از طریق ارتباط با امریکا دستش برای سرکوب داخلی بازتر از همیشه باشد.

معادله ای پیچیده در حال جریان است.

معادله ای که قطعا به نفع مردم نیست.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

5 thoughts on “پیام محرمانه سپاه به آمریکا ؛ آماده مذاکره ایم

Comments are closed.