داستان تام و جری به روایتی تازه

راه سبز امید

تام: آقاجِری یا مثل بچه آدم و با زبان خوش دُمت را میذاری روی کولت و از سوریه پاتو میکشی بیرون و یا به زور بیرونت کنم‌؟ تازه تو یه موش فسقلی، موشک به این گُندگی رو میخوای چکار؟ به قول شما ایرانیها موش به سوراخ نمیره جارو به دمبش بنده.

جِری: تام به ترامپ سلام برسون و بگو یادت باشه چون نظر ما به تو نزدیکتر بود تو تونستی رقبات رو شکست بدی و رئیس جمهور امریکا بشی . حالا وقتشه که تو هم زحمات ما رو جبران کنی و رقیب جدی ما در ایران رو شکست بدی و از سر راه ما برداری و ما رو از شر هر چی جمهوری و رئیس جمهوری و انتخابات و صندوق رایِ رها کنی. قرار بود که تو برجام رو پاره کنی و اتیش به اختیارها هم به فرمان ما اونو آتیش بزنن. مردِ و قولش. الوعده وفا.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما