مهم ترین اخبار و موضع گیری های سیاسی ؛ ادعای کیهان: خاتمی به روزه ماه رمضان اعتقاد ندارد ، مجمع تشخیص مصلحت در آستانه فروپاشی

نگام ، سیاسی _  ادعای کیهان مبنی بر این که خاتمی به روزه ماه رمضان اعتقاد ندارد ، مجمع تشخیص … ادامه خواندن مهم ترین اخبار و موضع گیری های سیاسی ؛ ادعای کیهان: خاتمی به روزه ماه رمضان اعتقاد ندارد ، مجمع تشخیص مصلحت در آستانه فروپاشی