ایران و آمریکا و بازی موش و گربه

راه سبز امید

 

دعوای ایران و آمریکا جنگ مقدس خدا و شیطان و انقلاب و ضد انقلاب نیست.

بلکه یک جنگ زرگری و بازی موش و گربه و به تعبیر رهبر ایران کارتن تام و جِری است.

و در این مورد سخن ایشان فصل الخطاب است.

و تعبیری بهتر و واضح تر از این برای توجیه دلایل این دشمنی چهل ساله و پایان ناپذیر وجود ندارد.

اگر آمریکا به دنبال موش گیری بود که باید خیلی پیش از این می گرفت.

اما قصدش گرفتن موش برای رضای خدا و در جهت منافع ملت های تحت ستم خاورمیانه و ملت تحت ستم مضاعف و محروم از دمکراسی و عدالت ایران نیست.

بلکه قصدش تسلط بر خاورمیانه و منابع انرژی آن است.

و ایران بحران ساز و شیعی مذهب و دشمن اسراییل و اعراب سنی مذهب ابزار خوبی برای تحقق و پیشبرد این هدف سلطه طلبانه و امپریالیستی است.

تا قبل از این که استخراج نفت شیل اقتصادی و صادرات نفت امریکا آزاد شود هدف امریکا در خاورمیانه تامین امنیت اسرائیل و تداوم صادرات نفت از خاورمیانه به اروپا و امریکا بود.

اما حالا هدف آن برعکس شده.

و می خواهد صادرات انرژی از خاورمیانه به چین و اروپا مختل یا متوقف شود‌.

با اخلال در صادرات نفت از خاورمیانه نفت گران می شود.

و این به سود اقتصاد آمریکا و اسراییل و روسیه و به زیان اروپا و چین و ملت های خاورمیانه است.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما