برنامه اتاق فکر سپاه برای رهبری مجتبی خامنه ای کماکان ادامه دارد

مهرداد شاکری

این که فکر کنیم اتاق فکر سپاه دست از پروژه جانشینی مجتبی خامنه ای به جای علی خامنه ای برداشه کمی ساده لوحانه است.

پس از پایان دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و شروع ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که با حمایت همه جانبه بیت رهبری و سران سپاه پاسداران و مجتبی خامنه ای اتفاق افتاد،

سپاه پاسدران و بیت رهبری ادامه حیات امپراطوری خویش را فقط در قالب یک پروژه شدنی می دانند.

پروژه ای که با فوت رهبری و جانشینی فرزند ایشان به جای وی اتفاق خواهد افتاد.

بیت رهبری و سپاه با صرف میلیاردها دلار در سطح جهانی توانسته است موافقت بسیاری را جهت این اتفاق جلب کند.

تنها مانع سپاه و بیت رهبری در این زمینه مخالف اکثریت مردم با این اتفاق می باشد.

مردمی که ۳۰ سال است طعم دیکتاتوری آقای خامنه ای را با پوست و گوشت و جان خویش لمس کرده اند ،

به این سادگی ها اسیر بازی بیت رهبری و سپاه نمی شوند و فریب نمی خورند.

بله تاکید می کنم به سادگی فریب نمیخورند اما در نهایت فریب خواهند خورد.

اگر به حال و روز کشور در این چند سال اخیر و در زمان ریاست جمهوری آقای روحانی نگاه کنیم.

و وضعیت خراب اقتصادی و فقر و فساد و بیکاری گسترده در ایران را مرور کنیم.

و به تبع آن اتفاقاتی گه در سطح منطقه و جهان در حال رخ دادن است را رصد نماییم ،

به خوبی به این نکته می رسیم که اتاق فکر سپاه به دستور رهبر ایران و مجتبی خامنه ای در حال انجام پروژه شکست مشی اعتدال و اصلاحات می باشند.

آنان می خواهند آن چنان عرصه را بر مردم از تمام لحاظ تنگ کنند که مردم جهت بهبود امور در پی یک منجی باشند.

فردی که به ظاهر مشکلات و معظلات کشور را در مدت کوتاهی بدون اتکا به قدرت های جهانی در ظاهر امر حل خواهد نمود.

فردی که مورد وثوق بیت و سپاه و مجتبی خامنه ای باشد.

منجی ای که قرار است وضعیت روانی جامعه را برای رهبری مجتبی خامنه ای آماده نماید.

تمام سنگ هایی که سپاه و بیت رهبر و دلواپسان در جلوی پای دولت آقای روحانی می اندازند ،

قرار است پلی شود برای رهبری مجتبی خامنه ای.

پروژه ای که اگر با غفلت مردم همراه شود خیلی زود محقق خواهد گردید.

زنگ ها به صدا در آمده اند.

صدای پای یک دیکتاتوری جدید به گوش می رسد.

نگام ، ناگفته های ایران ما

One thought on “برنامه اتاق فکر سپاه برای رهبری مجتبی خامنه ای کماکان ادامه دارد

Comments are closed.