ضرورت تجدید نظر در برخی نگاه های اعتقادی ما که بر رفتار سیاسی ما تاثیر گذار است

راه سبز امید

من با دانش اندکم در مورد علل ناکامی های ملت ایران فکر و تا حدی کالبد شکافی و آسیب شناسی کرده ام.

و به نظرم یکی از علت های این انفعال و یاس و وادادگی و بی عزمی ما ایرانی ها مسئله اعتقاد ما به روایت شیعی انتظار و غیبت و موعودگرایی و امام زمان است.

ما همیشه منتظر وقوع یک معجزه ایم .

منتظر اینکه روزی یک قهرمان شکست ناپذیر و انسانی مقدس و کامل و معصوم و بی عیب و نقص و مطلق از راه برسد.

و دست ما را بگیرد و منجی ما بشود.

و ما را از این اوضاع نابسامان نجات دهد. 

و ما تا آن زمان هیچ مسئولیت و وظیفه و رسالتی برای اصلاح امور خود و جامعه به جز انتطار نداریم.

این اعتقاد در ضمیر ناخودآگاه آحاد ملت ما هست حتی در آنها که اصلا به دین و خدا و مذهب باور ندارند.

تا این اعتقاد انحرافی و بیمارگونه در اذهان ملت ما اصلاح نشود فکر نمی کنم ما هیچ راه نجاتی داشته باشیم.

البته دکتر شریعتی تلاش کرد تا با ارائه تفسیرهایی نوین و جذاب مثل انتظار مکتب اعتراض و تفکیک بین دو انتطار سرخ و سیاه و طرح نظریاتی مثل شیعه حزب تمام و امت و امامت و تقلید یا اطاعت تشکیلاتی این اعتقادات مخدر و انحرافی را اصلاح کند.

و به آن رنگ و لعابی تازه و دلفریب و امروزی و روشنفکر پسند و مبارزاتی و انقلابی بزند،

ولی او با این کارش تنها توانست گنجشک را جای قناری و عجوزه را بجای نوعروس جوان و باکره جا بزند و به روشنفکران بچه مسلمان ما غالب کند.

اما اشکال خیلی اساسی تر از این حرفها است و خانه از پای بست ویران است و خواجه در بند نقش ایوان است. 

ما به یک تجدید و اصلاح تفکر دینی خیلی عمیق تر نیاز داریم و شاید این امری لازم تر و فوری تر از تفکیک دین و دولت و پایان دادن به نطام استبداد دینی باشد.

اروپا و غرب هم همین مسیر را با رنسانس طی کردند.

و دکتر شریعتی هم با تکیه به همین تجربه موفق غربی ها بر آن شد تا دست به یک رنسانس اسلامی و اصلاح تفکر دینی در ایران تحت عنوان بازگشت به خویش بزند‌.

و اگرچه اصلاحاتش روبنایی بود ولی همین تجربه دکتر شریعتی نشان دهنده این است که اصلاح تفکر دینی چه اثر شگرفی بر روح و روان انسانها و سرنوشت جامعه دارد. 

او با همین اصلاحات روبنایی اش توانست شعله های یک انقلاب بزرگ را برافروزد.

کاری که بیشتر شبیه به معجزه بود.

و هنوز ملت ما باورش نمی شود که این خود او بوده است که دست به این کار بزرگ زده است.

و خارجی ها را متهم به انجام آن می کند.

به هر حال اعتقادات دینی و مذهبی ما به یک بازسازی و اصلاحات اساسی و جراحی رادیکال و رنسانس اسلامی و پروتستانیسم شیعی نیاز دارد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

One thought on “ضرورت تجدید نظر در برخی نگاه های اعتقادی ما که بر رفتار سیاسی ما تاثیر گذار است

Comments are closed.