چرا همه ی سیاسیون مردم را نامحرم می پندارند ؟ چرا از دیدار احتمالی رهبری با خاتمی هیچ خبر موثقی منتشر نشد ؟

مسعود پیوسته

 

ای کاش این دیدار رمضانی (عاطفی، سیاسی) خاتمی، خامنه ای این قدر محرمانه و سرپوشیده نبود.

اتفاقا ای کاش “صراحتِ تمام” داشت.

و شخصِ ثالث بیرونی به گمانه زنی های گنگ و مجهول خود نمی پرداخت.

و اکتفا به کلام مصلحت جویانه ی این و آن نمی کرد.

که تفسیر این دیدار را از آنان مثل یک بسته بندی امن و اصلاح شده ی خبری بشنود!

ای کاش دوربینی از لحظه ی نخست ملاقات،

از لحظه ی سلام علیکم،

طاعات تان مقبول حضرت حق ،

و لبخندهای احتمالی و هدایت به اندرونی

و خب، چه خبر را

یک به یک بی هیچ انقطاعی ضبط می کرد.

و رسانه های دوست و دشمن هم پخش می کردند.

اصلا استثنائا این یکی را بی هیچ دستکاری

متمرکزانه،

فقط راستش را پخش می کردند با هر تایمی که بود.

در این صورت،

هم قیافه ی کلام شان و نگاه شان و سکوت های بین کلام شان،

همه چیز براستی عیان می شد.

و یک شمایی از قرابت یا دوری از آشتی ملی را می شد از همین جلسه ی کم سابقه به کف آورد.

و به یقینِ آن چه که اطراف مان می گذرد،

نزدیک تر شد…

ولی نه،

حالا حالاها مصنوعات دربار در راه اند.

تازه ترینش همین “شبهای شعرِ مدحِ بیت”،

که در حال تولید یا بازتولید شعر مداح و در خدمتِ ممدوح است.

و عملا از نشانه های صریح بی اعتنایی به میانگینی از مطالبات ملی و “آشتی ملی”!

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

One thought on “چرا همه ی سیاسیون مردم را نامحرم می پندارند ؟ چرا از دیدار احتمالی رهبری با خاتمی هیچ خبر موثقی منتشر نشد ؟

Comments are closed.